Demokratický klub

5-6 2007 Ostatní česky
obálka čísla

je nestranická politická organizace (založena l948, legalizována 1990), která se soustřeďuje na podporu demokratismu; chápe nezbytnost existence politických stran a hnutí v demokratické společnosti; vidí však potřebnost existence nestranických politických organizací, které nezávisle na politických stranách pomáhají dotvářet demokratickou společnost; sleduje, jak se uplatňují požadavky demokratismu v uspořádání státu a společnosti i v životě politických stran; vystupuje proti všemu nedemokratickému.

Vydává stanoviska k aktuálním politickým otázkám z hlediska demokratismu; pořádá diskusní setkání a přednášky k aktuálním politickým otázkám; publikuje pro členy Dk-Dialog.

Nabízí členům možnost účasti v aktivním politickém životě, aniž by je zavazoval k přijímání a prosazování ucelených programů; nezaručuje členům funkce, moc ani protekci.

Vítá ve svých řadách každého, kdo se hlásí k podpoře demokratismu bez ohledu na to, zda je či není členem některé z demokratických politických stran nebo hnutí.

(Tolik z informace na webové stránce www.volny.cz/dklub. Náš časopis s klubem spolupracuje a otiskuje některá jeho stanoviska.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012