Ferry Fediuk - Hovory s kamením

5-6 2007 Knihy česky
obálka čísla

Připadá vám neživá příroda a kameny ve srovnání s živou přírodou málo atraktivní? Autor knížky, profesor Pražského technologického institutu Ferry Fediuk, tento váš postoj zkoriguje. Ukáže vám, jak se svět kamení promítá do lingvistiky, vysvětlí rozdíl mezi horninou a nerostem, přiblíží tajemný jev metanových klatrátů včetně nadějí i obav s nimi spjatých, ukáže přírodu jako velkolepou laboratoř výroby hornin, provede vás pozoruhodnostmi hlavních genetických kategorií hornin od hlubinných i sopečných vyvřelin přes sedimenty až k metamorfitům, ukáže na roli kamene v lidské civilizaci a na jeho stavební uplatnění v Praze i jinde, prozradí řadu zajímavostí o „svatých“ horách českého národa, jako je Říp či Kozákov, objasní málo známou sféru petrurgie, vysvětlí, jaké kameny si vyrábí samo lidské tělo a že také kámen může onemocnět. Přizná, že i specialisté o sobě hluboce přesvědčení, že problematiku kamene ovládají do detailů, se někdy mohou ve svém oboru dopustit hrubých chyb i omylů. Přívětivě vás napomene, že byste měli znát horninové složení významných hor a kopců svého kraje a poskytne vám k takové znalosti potřebné podklady.

Prof. RNDr. Ferry Fediuk, CSc. Absolvoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v jejímž Petrografickém ústavu prožil největší část své profesní kariéry od asistenta až po profesora. Pracoval též na Ministerstvu školství a v podniku Geoindustria, svého času největším geologicko-průzkumném podniku světa, jak v jeho pražském centru, tak expedičně jako šéfgeolog ve Vietnamu nebo jako člen mapovacího týmu na libyjské Sahaře. Působil jako hostující profesor univerzity v Orsay v Paříži, zúčastnil se mezinárodních geologických expedic do Západního Tichomoří a na polární Ural. Jeho publikační činnost zahrnuje více než 300 odborných článků.

Knihu vydala
Mladá fronta v r. 2007,
392 stran,
32 stran příloh
s fotografiemi

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012