Vladislav Křepelka - Noc v svých perutích

3-4 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Noc v svých perutích, když drahokamy rozsvítí,
tajemství dálek, když bliká oblohou,
jak často toužebně já vzhůru k nebi hledím
a bledých krasavic se táži o radu.

Proč právě jich se tak často ptám,
proč právě ony lákají mne k sobě,
pro i když zklamán zase vracívám
k té bájné hvězdné zdobě.

Ve vás, vy světla tajuplná, má duše hledá útěchu,
zvlhlé mé oči po vaší dálce touží,
neb často zdá se mi, v tom vašem blikotu
moudrost že nesmírná krouží.

Proč nejsem větru syn či meluzíny dítě,
k vám bych pak zalét´ - vaši duši vysál
a ráno - brzy na úsvitě,
tajemství vaše k našemu světu přisál.

Autor je rodák z českých Holic a léta již žije v Basileji.
Báseň je z jeho sbírky "V peřejích věků",
kterou vydal Ing. Pavel Sejkora - Trinitas
ve spolupráci s Křesťanskou akademií/Řím.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012