Šárka Waisová - řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

3-4 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Tato kniha představuje současné přístupy k ozbrojeným střetům mezi státy i uvnitř států. Přináší základní definice i klasifikace konfliktů, popisuje jejich příčiny, vznik i průběh. Věnuje se také možnostem prevence vypuknutí násilí a ukončování konfliktů z pohledu mezinárodního společenství.

Konflikty v mezinárodní politice hrají klíčovou roli. S nadsázkou lze říci, že lidská historie je historií válek. Vnímání ozbrojených konfliktů se však výrazně proměňuje. Prosazování politických cílů násilím, které kdysi bylo jedním z prostředků, je v současnosti, zejména po otřesných zkušenostech dvou světových válek, chápáno až na výjimky jako neospravedlnitelné. Společenství států, které si vytvořilo nástroje k mírovému řešení konfliktů, dokázalo válku jako prostředek politiky ze vzájemných vztahů vyloučit. Delegitimizace války nicméně nepřinesla mír do celého světa. Spory o zdroje či území jsou nadále často řešeny násilím.

Kniha je určena studentům politologie a mezinárodních vztahů i dalším čtenářům se zájmem o dění v mezinárodní politice.

PhDr. Šárka Waisová

Je odbornou asistentkou na katedře politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Publikovala několik monografií a řadu odborných článků.

-hk-
Vydalo nakladatelství
Portál s.r.o. v Praze 2005,
208 stran.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012