ČZU - Školský spolek Komenský ve Vídni slaví 135. narozeniny

3-4 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Ve Vídni v tomto školním roce navštěvuje 390 žáků českou školu. To, že v rakouském hlavním městě potomci Čechů, kteří sem přišli před víc než stoletím, mají možnost chodit do české mateřské školky, základní školy či dvoujazyčného reálného gymnázia, je zásluha spolku, který si v těchto dnech připomíná už 135 let své existence.

Název, pod kterým jej v únoru 1872 zaregistrovalo dolnorakouské místodržitelství, zní "Spolek Komenský ke zřizování a vydržování českých škol ve Vídni"a vystihuje plně cíl této instituce - zajistit pro Čechy ve Vídni, kterých tam tehdy trvale žilo na 150 tisíc, možnost vzdělávat se v mateřštině.

"Byli jsme nejenom odvážní a stanovili si náročné cíle, ale především jsme vykročili novým směrem a vytyčených cílů dosáhli. Vytvořili jsme nové prostředí pro počet dětí, který podstatně vzrostl", mohl ve své zprávě na jubilejní 100. valné hromadě ve Velké klubovně školy na Sebastianplatz 3 plným právem prohlásit nynější starosta spolku ing. Karel Hanzl. Právě díky jemu se podařilo dát české škole ve Vídni nový impuls, zajistit financování a obnovit tak prestiž samotného spolku, který jde znovu ve šlépějích svých zakladatelů.

Od 174 ke 4 716 žáků

Touha Čechů v Rakousku mít své školy byla taková, že nelitovali sáhnout do peněženek a přispět spolku na jejich výstavbu. Jak potvrdila ustavující valná hromada 21. dubna 1872, měl spolek od počátku slušné jmění a také podporu z Čech od Ústřední matice školské a od města Prahy, takže myšlenka české školy se poměrně rychle zhmotnila. V roce 1881 se podařilo postavit jednopatrovou budovu a v roce 1883 v ní zahájit vyučování. Zapsáno bylo ale 174 žáků, takže rychle musela být přistavěna další dvě poschodí a následovala výstavba dalších škol v dalších vídeňských okresech. V roce 1922 již existovalo 7 obecných českých škol, 6 hlavních, 1 reálné gymnázium, 1 obchodní škola, 1 ústav pro ženská povolání, 2 slovanské jazykové školy, 17 opatroven, 9 venkovských jazykových škol a Spolku Komenský se podařilo získat pro ně statut veřejných škol. V roce 1936 měly rekordní počet 4.716 žáků. Poslední ze škol, které spolek vybudoval, byla otevřena v roce 1935. Shodou okolností právě tato budova, na Sebastianplatz 3 zůstala jako jediná sídlem české školy dodnes.

Vzestup českého školství ve Vídni zastavila 2. světová válka. Činnost Spolku Komenský byla zakázána a do některých budov českých škol se nastěhovaly nacistické a vojenské instituce. Tak se staly cílem náletu spojenců na Vídeň 7. února 1945 a řada jich byla vážně poškozena. Když byla po válce činnost spolku obnovena, mohlo se vyučovat jen ve třech školních budovách. A sestup pokračoval. V letech 1948 až 1989 se spolupráce mezi krajany ve spolcích značně změnila a podpora z vlasti byla účelová. Klesal zájem o české školy a peníze. Takže nakonec zůstala jen jediná zvetšelá školní budova a žáků drasticky ubývalo.

Změna vedení přinesla záchranu

Teprve v roce 1993, kdy nastoupil do funkce starosty energický a cílevědomý muž ing. Karel Hanzl, se zkonsolidovala činnost spolku, což pozitivně ovlivnilo celou vídeňskou menšinu a české školství ve Vídni se dočkalo nového rozkvětu. "Cesta k dnešnímu stavu nebyla úplně jednoduchá, při rekapitulaci všech překážek, které musely na této cestě být překonány, nemáme daleko ke kategorii divu", říká sám starosta. Podle něj sjednocení krajanů kolem jednoho cíle umožnilo shromáždit potřebný finanční základ a pak bylo snazší získat peníze i ze státních zdrojů. Český stát v roce 1996 poskytl 15 milionů Kč na opravu školní budovy a realizovaly se i projekty Odboru kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí v objemu asi 100 tisíc Kč.

Sebastianplatz 3 je znovu dobrá adresa

Ku prospěchu českého školství ve Vídni je i spolupráce s občanským sdružením Československý ústav zahraniční, která začala hned po jeho vzniku v roce 1928 a s výjimkou několikaleté přestávky za 2. světové války pokračuje dodnes. Projekty ČSÚZ přinesly českým školám ve Vídni další statisícové hodnoty. Pro mateřskou školku nechal ČSÚZ kompletně přestavět a modernizovat kuchyni, pro základní školu zaslal knihy a část vybavení pro počítačovou třídu, letos v lednu a v únoru zajistil vybavení tělocvičny novou podlahou a sportovním nářadím a videotechniku pro pět tříd základní školy. Další projekty v rámci spolupráce mezi Školským spolkem a školou ve Vídni a Československým ústavem zahraničním budou následovat, protože podpora českého školství pro krajany v zahraničí je jedním z hlavních cílů, které si ČSÚZ vytyčil.

Výsledkem úsilí Spolku Komenský v uplynulých letech je skutečnost, že škola na Sebastianplatz 3 je ve Vídni znovu považovaná za dobrou a prestižní adresu. Jak připomíná starosta spolku ing. Hanzl: "V roce 2004 se tu znovu začalo maturovat, profesionálně jsme uspořádali archiv a rozšířili knihovnu. Již deset let vydáváme časopis Česká a slovenská Vídeň dnes, prezentujeme se v ročence a na webové stránce? Pozice školy byla nově definována jako stánek menšinových spolků a motor nových aktivit. Jsme nasměrováni do budoucna a máme zajištěnou existenci, neseme současně velkou zodpovědnost".

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

(Hebr)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012