V den sedmistého výročí vymření královské linie Přemyslovců po meči českým králem Václavem III. byla v Praze založena Mezinárodní společnost potomků Přemyslovců

9 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

Cíle a poslání MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ (MSPP)

1/ Vytvořit a organizovat tvůrčí, podnikatelské a společenské zázemí pro žijící potomky Přemyslovců po přeslici, aby se mohli sami nebo zprostředkovaně podílet na všech aktivitách MSPP.

2/ Na základě vlastní badatelské činnosti zpracovávat archivní materiály a historická data, vytvářet originální mediální výstupy (články, publikace, nosiče dat apod.) a díky tomu všestranně popularizovat pro nejširší veřejnost nejen historii samotného rodu Přemyslovců, ale i historii šlechtických rodů z celé Evropy, které jsou s Přemyslovci po přeslici genealogicky spřízněny.

3/ Realizovat velkou společenskou a kulturní událost světového významu - setkání potomků římského císaře a českého krále karla IV. Lucemburského, po matce potomka Přemyslovců - u příležitosti 700. výročí jeho narození dne 14. 5. 2016, při němž by se měla v Praze sejít celá řada významných potomků Karla IV. a důstojným způsobem oslavit toto jedinečné historické výročí.

4/ Propojovat jednotlivé státy Evropy nepřetržitým objevováním a prezentováním naší společné historie, kterou po celá staletí ruku v ruce vytvářely stovky šlechtických rodů, a přesvědčivě tím dokázat, že jsme všichni už dávno součástí jedné velké evropské rodiny.

Mezinárodní společnost potomků Přemyslovců založili 4. 8. 2006 dokumentarista Jan Drocár a vydavatel Pozitivních novin Pavel Loužecký, kteří organizují první kroky této SPOLEČNOSTI v rámci přípravného výboru MSPP.

Oba se věnují prezentaci historie, genealogie a šlechtických rodů již řadu let.

Reference:

- námět a scénář televizního dokumentární filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje;

- publikované články a rodokmeny v Pozitivních novinách v rubrice potomci Přemyslovců a historie;

- iniciátoři a spoluorganizátoři akce Setkání potomků Přemyslovců Praha, 27.-28.7.2006;

- autoři Genealogické tabule panovnického rodu Přemyslovců a jejich potomků na českém trůně;

Hlavní mediální platformou Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců jsou Pozitivní noviny, které již delší dobu publikují materiály na téma šlechtické rody, Přemyslovci, rodokmeny, historie atd.

V tomto trendu chceme nadále pokračovat tak, aby veškeré informace o aktivitách této společnosti a výsledcích její práce byly bezprostředně autenticky zveřejňovány a trvale archivovány na internetu. Všechny materiály budou postupně převedeny do německé a anglické jazykové mutace, aby projekt vešel ve známost po celém světě a trvale získával potřebnou publicitu.

Naším prvořadým úkolem je nyní

- definovat záměr celého projektu Mezinárodní společnosti potomků Přemyslovců;

- seznámit s ním všechny zainteresované osoby;

- získat první finanční zdroje (sponzory);

- profesionalizovat činnost MSPP;

Bez vás to nepůjde

Oslovujeme tímto zahraniční i tuzemské společnosti, soukromé osoby, podnikatele, bankéře, investory a sponzory, kteří mají osobní vztah k historii, genealogii, šlechtickým rodům nebo žijícím potomkům první české knížecí a královské dynastie Přemyslovců, aby neváhali a podpořili tento projekt.

Vaše podpora se může odehrávat v těchto rovinách:

- Vlastní finanční vklad do Společnosti potomků Přemyslovců

- Zrostředkování kontaktů na osoby, které by o finanční podporu mohly mít zájem

- Přímá spolupráce se zakladateli MSPP na organizování jejího vzniku a realizaci jednotlivých projektů (zastupování MSPP v zahraničí, obchod, marketing, ekonomika, právo, zajišťování překladů, tlumočení, tvůrčí aktivity - tvorba článků, zpracování informací, skenování archivních materiálů, přepis do elektronické podoby a řada dalších činností).

Stojíme na samém začátku projektu, který by měl významným způsobem prezentovat českou a evropskou historii po celém světě, projektu, který má reálnou šanci spojovat národy. Jeho význam a velikost bude stoupat úměrně s počtem a významem osobností, které ho budou podporovat, naplňovat a realizovat.

Záleží jen na vás, jakou roli v něm chcete hrát právě vy.

Očekáváme Vaši zprávu a předem děkujeme

e-mail: drocar@seznam.cz pavel.louzecky@seznam.cz

poštovní adresa: Pavel Loužecký, Werichova 948/5, 152 00 Praha 5

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012