Pomoc kapličkám a křížkům

7-8 2006 Kultura česky
obálka čísla

Mnohým z nás se při vzpomínce na českou nebo moravskou krajinu vybaví malá kaplička na návsi, křížek pod lipami nebo Boží muka na rozcestí. Zůstala jich spousta zničených z dob komunismu, kdy se především v období násilné kolektivizace systematicky likvidovalo vše, co připomínalo víru našich rodičů. Na dalších objektech se podepsal čas. Dnes tyhle drobné památky znovu ožívají péčí místních obyvatel, ale také za pomoci obyvatel odsunutých z pohraničí nebo krajanů v exilu. Na záchranu mnohých z nich přispěla pražská Nadace VIA. Po velikých povodních v r. 2002 založila Fond kulturního dědictví, do kterého sbírá finanční prostředky na opravy drobných památek především od krajanů. Přímo po povodních tak díky těmto darům bylo opraveno více než 110 vodou poničených památek za 6 miliónů korun, v letech 2004 - 2006 dalších 47 kapliček a křížků za 2,5 miliónů korun (více najdete na internetových stránkách Nadace VIA: http://www.nadacevia. cz/programy/dedictvi.shtml).

Ve dnech 13.-14. května se konala v severních Čechách v muzeu v České Lípě setkání právě těch, kdo dobrovolně zachraňují, opravují a udržují kapličky, křížky, Boží muka a sochy světců. Setkání podpořila také Nadace VIA. Byla vydána publikace "Kaplička na návsi, křížek v polích" o tom, co se povedlo v posledních letech opravit a co pro nás drobné památky znamenají dnes. Rádi bychom vás požádali - krajany žijící za hranicemi - o spolupráci. Jak nám můžete pomoci?

Více vám o Fondu kulturního dědictví, opravených památkách či možnosti přispět řekne ředitel Nadace VIA Jiří Bárta na jiri. barta@nadacevia.cz, tel.: +(420) 233 113 370, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 nebo Carol Hochmann, Friends of VIA na carolh1541@aol.com, tel.: (412) 221-4057, P.O.Box 12592, Pittsburgh PA 15 241, USA. Za relativně málo peněž se dá udělat spousta práce, když nechybí chuť a odvaha. Bez drobných dárců se však neobejdeme. Zahraniční zdroje jsou cenné i proto, že posilují vědomí toho, co je nám společné. Naši rodiče a prarodiče častokrát postavili drobnou stavbu jako poděkování za pomoc nebo na usmíření. V české krajině jsou stovky takových připomínek, které čekají na záchranu. Budeme vám vděčni, pomůžete-li nám je obnovit.

Kaplička v Dubnici v Libereckém kraji před a po rekonstrukci, náklady na obnovu 3114 US dolarů (2631 euro) Kaplička v Hněvnicích v Západních Čechách před a po rekonstrukci, náklady na obnovu 2978 US dolarů (2456 euro)

Jarmila Štogrová, nezávislý historik
Lenka Bergmannová, Nadace VIA

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012