Mezinárodní český klub

7-8 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Je léto a kontakty členů a přátel Mezinárodního českého klubu s redakcí se odehrávají spíše na bázi příležitostných přátelských setkání jednotlivců. Ale neleníme a připravujeme pro vás již pilně program podzimních akcí, abychom se opět mohli sejít ve větším počtu při nějaké zajímavé příležitosti. A že se jich rýsuje hodně.

Tak jen namátkou...

Dvěma dlouholetým spolupracovnicím redakce vyšla nebo v brzké době vyjde nová knížka.

S oběma - jistě zajímavými a krásnými díly vás na podzim rádi seznámíme. Samozřejmě přímo prostřednictvím jejich autorek, tedy historičky (a autorky desítek článků o českých dějinách v ČD) Jany Volfové a básnířky (a autorky desítek článků o kultuře v ČD) Olgy Szymanské. Oběma dámám a novinkám z jejich pera hodláme uspořádat autogramiádu a milé setkání se čtenáři Českého dialogu a přáteli MČK. O místě a termínu vás budeme informovat.

Pracovitý jako mravenec je i další člen MČK, výtvarník Jan Brabenec. (Snad nám tento malý bonmot promine, sám se podobných dopouští často a rád...)

Zaslal nám totiž fotografie a povídání o tom, jak "dobyl" Řím, tedy lépe řečeno, nové reprezentační prostory českého velvyslanectví v Římě, kde odnedávna visí jeho obraz.

Z dopisu Jana Brabence vybíráme...

V příloze posílám fotky z vernisáže výstavy šperků mé ženy Tamary a obrazů mých, která se konala v květnu v prostorách Českého centra v Římě. Výstavu zahajoval náš velvyslanec ve Vatikáně ing. Pavel Jajtner, který také se svým synem Tomášem při vernisáži koncertoval. Vernisáže se účastnil kardinál Špidlík, který posléze světil nové reprezentační prostory velvyslanectví a také můj obraz, který na našem úřadě od teď visí.

Daroval jsem mu obraz, z čehož prý měl radost a jak z jeho dopisu vyplývá, tak upřímnou.

Na vernisáži v květnu jsem byl donucen i něco říci o své práci, což jsem k úžasu všech učinil a ani se nezakoktal. Mluvil jsem plynně snad jenom proto, že jsem měl vždy několik vteřin čas,vymyslet další poťouchlost, neb má řeč byla překládána do jazyka srozumitelného všem v Itálii. Dnes chápu, proč politici používají překladatele, v budoucnosti to budu dělat pořád. Já jsem ale na rozdíl od politiků říkal pitomosti veselé, což je na rozesmátých účastnících výstavy vidět. Smála se dokonce i moje žena, která se za mne obvykle v takových situacích stydí.

Takže teď visím v prostorách velvyslanectví a v komnatách kardinála ve Vatikánu. Člověk se prostě nějak té nesmrtelnosti musí dobabrat.

Na zajímavé povídání Jana Brabence a k tomu na skvělý zpěv Ireny Budweiserové se můžete těšit v listopadu, kdy budou hosty našich Hovorů bez hranic. Níže jsou termíny podzimní série našich besed, která bude mít v říjnu zpestření. Říjnové Hovory se odehrají jinde, než jak jste byli zvyklí, a to v nedávno otevřeném Českém centru Praha, v Rytířské ulici. Městská knihovna totiž pro nás neměla vhodný termín, ale nevadí, díky tomu máme alespoň možnost rozvinout nový druh spolupráce s Českými centry, která ostatně již dlouhá léta po světě rozšiřují Český dialog.

Těšte se tedy a sledujte naše internetové stránky www.cesky-dialog.net, kde pod záložkou MČK bude brzy též program nových akcí zveřejněn. Připomínat vám je budeme průběžně i v dalších číslech časopisu.

Připravila Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012