Čeština v Moskvě

7-8 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

To, že v Praze je často slyšet ruština, zřejmě nikoho nepřekvapí. Překvapivé by mohlo být spíše to, kde všude v Moskvě zní čeština. Moskevské češtině se daří i díky Fakultě cizích jazyků a teritoriálních studií Lomonosovy moskevské univerzity. Mnozí Češi si jistě vzpomenou na impozantní univerzitní budovu, která se tyčí nad Moskvou. Fakulta cizích jazyků se nachází opodál a na rozdíl od hlavní budovy je to nízká moderní stavba. Fakulta vznikla v roce 1988 v souvislosti s bouřlivými změnami, které si žádaly odborníky s výbornou znalostí cizích jazyků a kultur. I v současnosti je při výuce jazyka hlavní důraz kladen na reálie daných zemí a živý kontakt s moderními jazyky.

Čeština se studuje dvouoborově v kombinaci se západním jazykem, nejčastěji s angličtinou a němčinou. Tyto jazyky jsou pro studenty přirozeně hlavní cestou k uplatnění. V poslední době se v souvislosti s obchodem a turistikou objevuje i více příležitostí s češtinou. Přijímací zkoušky probíhají jednou za čtyři roky, mezitím se čeština v pravidelných cyklech střídá s polštinou, bulharštinou a srbštinou. Noví studenti budou přijímáni letos v červenci a v příštím roce tak bude na fakultě souběžně studovat první a pátý ročník. V letošním čtvrtém ročníku studuje dvanáct bohemistů, stejný počet studentů by měl být přijat i v letošním roce. Pro zájemce z řad středoškoláků fakulta pořádá intenzivní přípravné kurzy češtiny, a proto mnozí studenti česky plynule hovoří a píší již na začátku studia. Ve vyšších ročnících pak studenti mluví téměř bez zaváhání a bez přízvuku a jsou ochotni diskutovat na jakékoliv téma. V českých reáliích se orientují velmi dobře, většina z nich totiž nejednou pobývala v České republice. Na základě meziuniverzitních dohod probíhají výměny s Univerzitou Palackého v Olomouci, Západočeskou univerzitou v Plzni a jedná se o dalších. Na krátkodobé stáže odjíždějí již studenti středních škol v průběhu přípravných kurzů. Vracejí se ohromeni nejen českou architekturou, ale například i českými filmy a pohádkami. Starší studenti na stážích především shromažďují materiál pro svou diplomovou práci. Vznikají tak zajímavé práce například o obrazu Ruska v českých médiích či o českém hudebním slangu. Čeští studenti naopak přijíždějí na katedru ruštiny pro cizince a realizují ve spolupráci s fakultními pedagogy vlastní projekty.

Česky však mluví nejen filologové. Fakulta cizích jazyků zajišťuje výuku i na fakultě žurnalistické a historické. Možnosti stáží se vztahují i na tyto fakulty, proto se zde po roce výuky najdou studenti, kteří se česky vyjadřují velmi dobře. Někteří z nich pak píší diplomové práce o české historii nebo současné České republice. Další studenti se mohou pochlubit tím, že dělali rozhovor s některým ze známých českých hokejistů. Kromě ruských odborníků s vynikající znalostí českého jazyka i kultury vyučuje na všech třech fakultách český lektor vysílaný Ministerstvem školství České republiky. Ve spolupráci s Fakultou cizích jazyků vznikla nová učebnice češtiny pro Rusy, antologie české poezie a připravuje se vydání knihy o české historii.

Na závěr bychom mohli zmínit, že fakulta žurnalistiky sídlí v historické budově Lomonosovy univerzity hned vedle Rudého náměstí. Proto při příští návštěvě Moskvy můžete uslyšet češtinu přímo vedle Kremlu.

Ludmila Součková
Ludmila_souckova@yahoo.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012