Sokolská hlídka - XIV. všesokolský slet v Praze 1.- 7. 7. 2006

7-8 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Sokol patří mezi největší občanská sdružení v České republice. Po svém znovuobnovení v roce 1990 uspořádal dva slety v letech 1994 a 2000. Letošní slet je třetí, v historickém pořadí již čtrnáctý. Součástí hlavního programu se stala také řada kulturních a společenských akcí o historii a současnosti sokolského hnutí. Po dobu sletu byla v Tyršově domě v Praze otevřena výstava výtvarných děl sokolských umělců a řada doprovodných soutěží a sportovních aktivit na různých místech Prahy.

Galavečer v Sazka Areně

Nástupem mažoretek a sokolským Nazdar započal v sobotu 1. července v Sazka Areně slavnostní večer, který oficiálně zahájil program XIV. všesokolského sletu. Divákům v zaplněné hale předvedli nejdříve sokolští sportovci z různých jednot, ale i z amerického Sokola pestrou škálu sportů a her. Na celé ploše arény byly v rychlém sledu prezentovány sporty míčové (volejbal, basketbal, tenis, badminton, florbal, házená aj.), ukázky pódiové (moderní gymnastika, různé formy aerobiku aj), i sporty speciální (judo, karate, sumo, šerm aj. ). Zvláštní vystoupení na všech nářadích bylo věnováno sportovní gymnastice, od nejmenších až po špičkové sokolské gymnasty a gymnastky, kterým se v poslední době daří návrat mezi světovou elitu, jako za dob Hudcových, Gajdošových a vítězných Sokolek na olympiádě v Londýně. Trampolinisté dokazovali svoji špičkovou úroveň na čtyřech nářadích současně.

Nedílnou součástí programu byly rovněž ukázky hromadných vystoupení, která jsou tradičním vrcholem sletu ve dvou hlavních dnech.

Publikum v Sazka Areně pozdravila i olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková a tři vítězné sokolské gymnastky z olympiády v Londýně.

Dlouhotrvající potlesk nadšených diváků v prostředí moderní haly, páté největší v současné době v Evropě, ukončil první den sletových slavností.

Tisíce Sokolů pochodovaly městem - Sokolský průvod

V neděli 2. července ovládly centrum Prahy sokolské prapory. Na tradiční pochod městem se vydalo na dvacet tisíc účastníků sletu v krojích a cvičebních úborech za zpěvu sokolských písní, při hudbě mnoha dechových kapel. Nechyběly mažoretky, lidové kroje aj.

Průvod vyrazil v deset hodin z Václavského náměstí přes Národní třídu a Smetanovo nábřeží k Rudolfinu na Palachově náměstí. Tam pozdravili účastníky zasloužilí členové České obce sokolské, kteří z tribuny průvodu přihlíželi. Zástupci ČOS ozdobili zde pamětní desku Jana Palacha. Průvod pokračoval Širokou a Pařížskou třídou na Staroměstské náměstí a končil u sochy mistra Jana Husa.

Na čele průvodu byly neseny nejstarší historické prapory, za nimi kráčelo vedení ČOS a zahraniční hosté. Jako první početný Sokol Americký, dále Sokol Kanadský, Australský, menší skupiny z Jižní Ameriky aj. Evropa byla zastoupena jednotami z Rakouska, Švýcarska, Francie, Německa, Švédska aj. Následovaly výpravy Sokola Polski, Serbski, Slovinski, Lužicko-Serbski, velká výprava Sokola na Slovensku a další. Zvláštní místo bylo vyhrazeno tělovýchovné organizaci ASPV i folklorním souborům.

Hlavní masu průvodu ovšem tvořily župní celky moravské a české, tentokráte již v rámci krajského uspořádání. Nejdříve župy severo- a jihomoravské, následovala Vysočina, dále župy příhraničních krajů českých, v závěru kráčely župy kraje Středočeského, poslední pak pražské třížupí. Nejpočetnější se zdál kraj Jihočeský a Středočeský, v čele krajů či žup nechyběly rovněž historické prapory. Početné dechové kapely vyhrávaly i sokolské písně, doprovázené často zpěvem pochodujících. Mimo tradičních sokolských krojů měli účastníci průvodu i barevně laděné trikoty, v nichž vystupovali na hlavních sletových dnes na pražském Strahově. Ulice lemovali diváci a příznivci Sokola. Krásné slunečné počasí přispívalo ke zdaru celé akce.

Hlavní sletové dny 5. a 6. 7. 2006

Oba hlavní programy (večerní 5. 7. a odpolední 6. 7.) byly sestaveny tak, aby celý blok skladeb působil kompaktně a pestře střídáním věkových kategorií, barvami úborů a různými žánry hudby. Skladby žactva byly zařazeny většinou v začátcích obou programů. Počasí po oba dny příznivé, večerní program za umělého osvětlení, druhý den opět slunečno, téměř tropické. Návštěvnost po oba dny skoro 20 000 diváků v čele s prezidentem republiky Václavem Klausem. Zahájeno bylo obřadem vztyčení státní a sokolské vlajky, ukončení jejich sejmutím.

V průběhu obou programů se vystřídaly všechny věkové kategorie cvičenců a cvičenek od rodičů s dětmi a předškoláků přes žactvo mladší a starší, dorost i dospělé všech věků. Mezi nejúspěšnější skladby, odměňované častým potleskem, patřily dětské Korálky, Kdo si hraje, nezlobí, Sluníčka žákyň, Rozkvetlá louka žákyň, Tance domova folklorních skupin, skladba Sokola na Slovensku, průbojný Výlet s aerobikem mladších žen a mužů, Zpěv naděje žen a stejným dílem Chlapáci mužů a Ta naše písnička česká starších cvičenek a cvičenců. Všechno má svůj začátek i konec, a tedy také XIV. všesokolský slet. Mnozí diváci setrvávali i po skončení v hledišti a zvolna se rozcházeli za zvuků sokolských pochodů s přáním zdaru XV. sletu v roce 2012! Zjevné dojetí se zračilo zejména ve tvářích zahraničních Sokolů. Poslední tečkou za XIV. sletem bylo společenské setkání v areálu Tyršova domu.

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012