Ozvěny z konference SVU

7-8 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Na konferenci zazněla řada zajímavých přednášek, na nichž jsme bohužel nemohli být vzhledem k našemu propagačně-informačnímu působení v předsálí. Krátce alespoň zaznamenávám ozvěny, které má konference v činnosti naší redakce. Předně jde o dvě výzvy, z nichž jednu zveřejňujeme na základě rozhovoru s paní Jiřinou Šiklovou, která též v Českých Budějovicích přednášela.

Hledají se úspěšné české ženy ve vědě

PhDr. Jiřina Šiklová, přední česká socioložka, zakladatelka katedry sociální práce na FF UK a také pražského Centra a knihovny Gender studies, zpracovává příběhy českých vědkyň v exilu.

Víte-li o ženě, jejíž vědecká kariéra i život jsou hodny zaznamenání, prosíme, kontaktujte naši redakci, kde můžete zanechat jméno, telefon a adresu této osobnosti a obor, v němž je činná. Kontakty paní Šiklové rádi předáme. Druhá je výzva českým výtvarníkům, kurátorům výstav či dalším osobám pracujícím pro české výtvarné umění.

Ve své přednášce ji vyslovila Marcela Kotrčová, jinak také mladá čtenářka Českého dialogu, dílem žijící na Floridě, dílem v Nových Hradech blízko Českých Budějovic. Marcela Kotrčová zorganizovala vloni na podzim v Českých Budějovicích první ročník u nás dosud nevídané akce - Czech Art Festival. Podpořil jej Jihočeský kraj a také Marcelin americký manžel, ale festival vznikl především z nezměrné energie této odvážné a nadšené mladé ženy a jejích několika spolupracovníků.

Idea byla prostá: V Čechách neexistovala dosud žádná akce, na níž by se formou veletrhu či festivalu mohlo představit větší množství výtvarníků. Zato v USA je podobných akcí celá řada. Proč by se něco podobného nemohlo uskutečnit u nás, pomyslela si Marcela a dala se do práce. Chtěla především pomoci našim výtvarníkům, kteří uplatňují své schopnosti a umění na velmi omezeném trhu. Zatímco hudebních, divadelních či různých country festivalů se koná celá řada, výtvarný ani jeden, či vlastně od loňska jeden, ten Marcelin. České galerie se také zaměřují především na prezentaci děl osvědčených a uznávaných autorů. A co ti ostatní, mladí, dosud neobjevení? Nyní tedy opět, již podruhé, mají příležitost: Mohou svá díla vystavit během druhého ročníku Czech Art festivalu (28. - 29. října 2006). Akce je samozřejmě zároveň prodejní, umělci mohou konfrontovat svoje díla s ostatními, navázat nové kontakty a především mohou soutěžit o cenu Art Festivalu. Tou je sice "jen" 5 000 Kč, ale také výstava v USA, kde Marcela Kotrčová spolupracuje s řadou galerií či muzeí, propagujících českou kulturu a umění. (Galerie v Miami, Czech and Slovak Museum and Library v Cedar Rapids...).

Umělci také získají doporučení pro další výstavy v ČR, publicitu v tisku atd... Pro nový ročník jeho organizátorka má opět stejné heslo:

You create - we support

Moc se mi také líbilo její vlastní kredo, použité při pěkné prezentaci:

Nothing is too far...to untouchable... Nic není příliš daleko...příliš nedosažitelné... Výtvarníci, kteří by se chtěli přihlásit, mohou kontaktovat organizátory na

czechartwork@yahoo.com nebo

na tel.: +420 736 250 719

nebo se více informovat na

www.artfestival.cz

Vznikne zajímavá knížka

Díky kontaktům z konference v Budějovicích také vznikne zajímavá knížka Naši redakci v na konferenci oslovil česko- americký pár. Paní Joyce Simard, geriatrická konzultantka, hledala vhodného ilustrátora pro svoji novou knížku, která české děti stejně jako americké (vzniknou dvě jazykové vezre současně) seznámí s potížemi stáří a konkrétně s projevy Alzheimrovy choroby. Přístupnou a vtipnou formou v knížce bude vyprávět babička Joyce, jak mají děti se stařečky či stařenkami mluvit, jednat, co by měly pochopit a čemu porozumět, aby z kontaktu s babičkami či dědečky, třeba už nemocnými, měly radost, a stejně tak ji měli i oni. Podobný titul u nás dosud chybí.

Po krátkém, ale intenzivním jednání byla pro ilustraci této knížky na doporučení naší redakce oslovena zkušená ilustrátorka a výtvarnice Inka Delevová, již znáte také z Hovorů bez hranic (spolu s Vratislavem Ebrem) nebo z její krásné knížky o Praze, kterou jsme inzerovali, a k níž kromě nádherných ilustrací napsala i lyrickoepický veršovaný text. Druhým námi doporučeným výtvarníkem je Přemysl Povondra, také spřízněný s naší redakcí. Na knížce se brzy začne pracovat a jsme zvědavi, koho z nich si autoři vyberou.

Ozvěny hudební

Kromě velmi kvalitního doprovodného programu, který vždy konference SVU doprovází (Tentokrát byl obzvláště vydařený - koncert vynikající ho klavíristy Radoslava Kvapila, dva koncerty Jihočeské filharmonie, jeden z nich s houslovým virtuozem Pavlem Šporclem, druhý - atraktivní Carmina Burana na náměstí Přemysla Otakara II. a další zajímavé koncerty a divadelní představení) měla konference i svoji hudební sekci.

Zde jsem vyslechla velmi zajímavou přednášku paní Dagmar Rydlové působící na Royal Conservatory of Music v Torontu o tom, s jakými složitostmi se potýká jazykový poradce, který připravuje cizojazyčné operní pěvce, mají-li zpívat českou operu v originálním znění.

S češtinou to opravdu nemají jednoduché. Proto klobouk dolů před takovou prací, jejíž výsledky jsou často i po úmorném snažení nejisté, ba někdy i humorné. Přesto se však touto cestou čeština dostává na světová operní pódia - a to je dobře.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012