Knižní umění a plakát 1900 - 1939

7-8 2006 Kultura česky
obálka čísla

Tento titul pro pražské i mezinárodní publikum objevuje řadu známých i méně známých výtvarníků, kteří se podíleli na výzdobě knih předních německy píšících autorů z Prahy a z Čech. Pořadatelé Archiv hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové museumv Praze a Nadace Bernarda Hauptmanna z Düsseldorfu tak přibližují ojedinělá vydání děl Hugo Saluse, Paula Reppina, R. M. Rilkeho, Gustava Meyrinka, Franze Kafky, Maxe Broda, Franze Werfela a mnohých dalších autorů. Tituly jsou velmi významné literárně, stejně tak svou výtvarnou hodnotou. Knižní obálky, vazby a ilustrace těchto mnohdy slavných děl německojazyčné literatury představují značně pozoruhodnou a dosti málo známou kapitolu z dějin výtvarného umění.

Výstavní soubor - v Clam Gallasově paláci (do 15. září 2006) - ze zápůjček Národní knihovny ČR v Praze a Uměleckoprůmyslového muzea Praze, ukazuje rozmanité stylové proudy prvních desetiletí 20. století: od secese a expresionismu po novou věcnost.

Kromě ilustrátorů z Německa (z okruhu časopisů Jugend a Simplicissimus) jsou zde bohatě zastoupeni českoněmečtí grafici, především Richard Teschner, Emil Orlik, Hugo Steiner-Prag. Knižní grafiku doplňuje rozsáhlý soubor uměleckých plakátů, seznamujících s kulturními aktivitami českých Němců a s činností jejich literárních a výtvarných spolků.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012