Albrecht Dürer Růžencová slavnost 1506 - 2006

7-8 2006 Kultura česky
obálka čísla

V letošním roce uplyne rovných 500 let od vzniku mistrovského obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost. Jednomu ze stěžejních děl evropského malířství přelomu období gotiky a renesance, které se dochovalo na území českého státu, vzdává Národní galerie hold rozsáhlou výstavou ve Valdštejnské jízdárně. Významný projekt podpořila zápůjčkami a vysoce odbornou spoluprací přední domácí a zahraniční muzea i mnohé význačné instituce.

Prezentace děl

Národní galerie zde představuje obrazy, kresby, grafiky, mince, medaile a drobnou plastiku, jež vznikaly v souvislosti s Růžencovou slavností. A zároveň jimi připomíná velice pohnuté osudy slavného plátna: norimberský mistr Albrecht Dürer jej roku 1506 vytvořil v Benátkách a sto let poté ho do svých sbírek získal císař Rudolf II. V Praze unikát vydržel až do dnešních dnů, byť měl být v průběhu staletí několikrát odvezen či odcizen. Vícekrát se ocitl na hranici úplné zkázy.

Osud obrazu

Obraz byl namalován Albrechtem Dürerem během jeho druhého pobytu v Benátkách roku 1506, a to na objednávku německého obchodního společenství. Umělcova pozice zde nebyla vůbec jednoduchá: předcházela ho sice pověst vynikajícího kreslíře, přesto benátští malíři pochybovali právě o jeho malířských schopnostech. Během několika měsíců však Dürer v dosti složitých podmínkách namaloval dílo tak živé, tak zářivě barevné a kompozičně tak vyvážené, že jím okouzlil Benátčany i samotné zdejší malíře. Vedle velmi půvabné Panny Marie s Ježíškem zachytil autor na obraze až ideální podobiznu nastávajícího císaře Maxmiliána I. i papeže, který někdy bývá ztotožňován s Juliem II. Na obraze můžeme najít i podobiznu mistra: stojí pod stromem a v ruce drží cedulku se svým monogramem. Roku 1606 zakoupil dílo veliký obdivovatel Dürerova umění, český král a římský císař Rudolf II. a nechal ho převézt do Prahy. A i přes velmi smutný osud rudolfínských sbírek a další peripetie zůstal obraz do dnešních dnů v Praze. Roku 1934 bylo plátno zakoupeno státem a předáno do fondu Národní galerie. Trvale je obraz umístěn ve Sbírce starých evropských mistrů ve Šternberském paláci.

Nyní můžeme obdivovat Růžencovou slavnost ve Valdštejnské jízdárně (do 1. října 2006), a to ve spojitosti s díly, z nichž mnohá jsou v Čechách vystavena vůbec poprvé - a určitě na dlouhou dobu i naposledy.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012