Nový konzulát v Chicagu

7-8 2006 Aktuality česky
obálka čísla

Ministr zahraničních věcí JUDr. Cyril Svoboda dne 20. dubna 2006 slavnostně otevřel Generální konzulát České republiky v Chicagu. O zřízení nového konzulátu ministr rozhodl dne 8. března předcházejícího roku. Konzulát by měl přispět k posílení česko-amerických vztahů v politické, hospodářské a kulturní sféře i ve všech dalších oblastech. V Chicagu tak vznikl již třetí generální konzulát ve Spojených státech amerických.

Zbývající dva se nacházejí v New Yorku a Los Angeles.

Slavnostního otevření se zúčastnil velvyslanec ČR ve Spojených státech Petr Kolář, generální konzul Marek Skolil, zástupci státu Illinois, města Chicaga, členové chicagského konzulárního sboru, zástupci českých krajanských organizací a další vážení hosté. Spolu s otevřením Generálního konzulátu byla také zahájena výstava fotografií Prahy s názvem Pražský chodec za účasti jejího autora Jiřího Všetečky.

V regionální působnosti nového Generálního konzulátu se nachází následujících jedenáct států amerického Středozápadu:

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Severní Dakota, Jižní Dakota a Wisconsin a také dva honorární konzuláty: Kansas City, vedený Sharon Kay Valasek, a Minneapolis, vedený Josefem Mestenhauserem.

Během své dvoudenní návštěvy se ministr Svoboda setkal také s páterem Dušanem Hladíkem v budově České misie na chicagském předměstí Cicero. Dále navštívil Český národní hřbitov (založený v roce 1877), kde položil květiny ke hrobu českého starosty Chicaga Antonína Čermáka (narozen v Kladně, po dvou letech v úřadě se stal v roce 1933 obětí atentátu pravděpodobně namířeného na prezidenta Roosevelta).

Výběr Chicaga jako sídla nového Generálního konzulátu symbolicky stvrzuje, že Česká republika vnímá Chicago nejen jako přirozené centrum amerického Středozápadu, ale také jako tradiční centrum české komunity ve Spojených státech.

První krajané začali přicházet do oblasti Chicaga již v první polovině devatenáctého století.

Ve známých "českých" čtvrtích jako Praha, Plzeň, Cicero, či Berwyn je již téměř nenajdeme.

Přesto se v posledním sčítání lidu uskutečněném v roce 2000 přihlásilo v Illinois k českému původu více než 150 tisíc obyvatel. Nachází se zde celá řada velmi aktivních krajanských organizací, které se koordinují se na půdě tzv. Českoamerického kongresu.

Nový Generální konzulát se nachází v budově Michigan Plaza na adrese 205 North Michigan Avenue, Suite 1680, Chicago, IL 60601 (Tel.: +131 228 611 037, Fax: +1312 286 1944, e-mail.: chicago@embassy. mzv.cz

(Z tiskového prohlášení Generálního konzulátu ČR v Chicagu nky: www.mzv.cz/chicago).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012