Sokolská hlídka

6 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Ocenění Sokolů ze zahraničí V Černínském paláci v Praze, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, se 4. května slavnostně předávaly ceny GRATIAS AGIT 2006. Mezi 22 oceněnými osobnostmi a organizacemi byli opět zahraniční Sokolové: starosta župy Rakouské br. Jiří Nováček za propagaci sokolských myšlenek a podporu krajanských spolků ve Vídni a zástupci Americké obce sokolské, starosta br. Larry Laznovsky a starosta br. Paul Lebloch. Oba za významné přispění AOS k udržení českého kulturního dědictví v USA a za pomoc při povodních v Čechách a na Moravě.

Cena je každoročním projevem uznání osobnostem a organizacím za jejich zásluhy o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Dvě letošní sokolské nominace a pět v předcházejících letech svědčí o mezinárodním významu Sokola v zahraničí. Laureáty v minulých letech se stali: 1997 br. Andrej Valuchek - Americký Sokol, 2000 br. Fred Kala a Vladislav Slavík - Americký Sokol, Sokol Sydney - Austrálie, 2005 br. Jerry Elzner - Americký Sokol, 2006 shora jmenovaní.

Předsletové přípravy areálu Tyršova domu

S blížícím se začátkem XIV. všesokolského sletu vrcholí také přípravy celého Tyršova domu. V prvé řadě jsou to stavební úpravy nádvoří, balustrád a zpevnění plochy mezi Michnovým palácem a říčním korytem Čertovky, aby Tyršův dům přivítal návštěvníky sletu v plné kráse. V objektu přístupném z Újezdu se zřizuje sletové informační centrum, které bude sloužit jak Sokolům z celého světa, tak i široké veřejnosti. Na nápor hostů se chystá také zdejší hostel , prodejna, v sletových dnech bude Michnův palác dějištěm dvou výstav. První z vlastních historických sbírek ČOS, druhá expozice v aule TD představí práce sokolských umělců. Opravený Michnův palác a celý Tyršův dům hodlá uvítat účastníky všech sletových akcí i návštěvy široké veřejnosti jako moderní sportovní a společenská organizace, pečující i o kulturní dědictví našich předků.

Úspěchy sokolských gymnastek na mezinárodním poli

Po dlouhé době získaly opět sokolské závodnice ve sportovní gymnastice medailová umístění na světových závodech a mistrovstvích. Ještě nedozněly zvuky naší hymny po posledním závodu světového poháru 2005 v slovinském Mariboru, kde slavily vítězství Jana Šikulová a Jana Komrsková ze Sokola Brno I a již zde byl první závod světového poháru roku 2006 ve francouzském Lyonu. Jana Šikulová opět zvítězila na bradlech, Jana Komrsková byla druhá na přeskoku.

Na mistrovství Evropy žen a juniorek v řeckém Volosu úspěchy obou pokračovaly. Jana Šikulová získala na bradlech stříbro, Jana Komrsková i se zraněným kotníkem na přeskoku čtvrté místo. Ve víceboji se umístily Komrsková na vynikajícím 11. a Šikulová na 12. místě.

Pocta Anně Maurerové - zařazena mezi Great women of the 21th century

Cvičitelka a vzdělavatelka plzeňského Sokola i známá autorka pohybových skladeb včetně letošní sletové skladby s bubínky Anna Maurerová, byla Americkým biografickým institutem v Severní Karolině nominována mezi tisícovku významných žen světa.

Již v minulém roce vyšel životopis sestry Maurerové ve švýcarské publikaci Who is Who, ze které biografický institut patrně čerpal pro vlastní knihu s názvem Great Women of the 21th century. Životopisné medailonky v této publikaci jsou věnovány činům, profesním úspěchům a odkazům významných a vlivných žen. K uvedené nominaci Anny Maurerové se v Plzni právě připravuje její životopisná výstava.

Vladimír Kašák (čerpáno z časopisu Sokol č. 5/06)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012