Knížky -Josef Macek - Víra a zbožnost Jagellonského věku - Nakladatelství Argo Praha, 2001

10 2001 Ostatní česky
obálka čísla

Kniha českého historika středověku, který se v padesátých létech věnoval především husitskému revolučnímu hnutí, později německé selské válce a italské renesanci, přináší podrobný ucelený pohled na dějiny náboženství v 16. století. Autor se vyčerpávajícím způsobem věnuje rozmanitosti náboženských poměrů, jaké existovaly v pohusitských Čechách. Sympatické a zajímavé jsou otázky soužití jednotlivých náboženských skupin a církví. Kniha je doplněna rozsáhlou bibliografií a místním jmenným rejstříkem.


-jv-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012