Hudba v Praze 1760 - 1810

6 2006 Kultura česky
obálka čísla Expozice pod tímto názvem, realizována v rámci projektu Mozart Praha 2006, si klade za cíl prostřednictvím nejvýznamnějších skladatelů tehdejší Prahy přiblížit hudbu v rozmezí uvedených let.

Velikáni hudebního života tohoto období J. Seger, F. X. Duschek, J. A. Koželuh, V. Maschek jsou představeni v bohaté kolekci exponátů, které podrobně dokumentují život a dílo každého z nich. Navíc jsou vyzdvižena významná pražská hudební centra i tělesa, která jejich hudbu tehdy prezentovala (divadla, kláštery, chrámové kůry, šlechtické kapely). Seznámíme se s cennými hudebními sbírkami význačných institucí té doby (s klášterní sbírkou Strahovského kláštera, Alžbětinek). Jiné cennosti dokládají velikou oblibu W. A. Mozarta v Praze v osmdesátých a devadesátých letech 18. století. Při letošních pražských jubilejních oslavách vnímáme mozartovský vztah k Praze pouze z jednoho pohledu:

z průběhu zdejších pobytů skladatele. Není problém dozvědět se, kolikrát město navštívil, co, kde a kdy skládal a dirigoval, v jakých domech byl ubytován atd.

Výstava chce však upozornit na opomíjený aspekt: jakou Prahu mohl Mozart poznat, na jaké hudební úrovni byla a jací v ní byli kvalitní hudebníci a skladatelé, co se v ní odehrávalo, zda milovala Praha pouze Mozarta a zda pouze jej kladně přijímala? Expozice představuje Prahu jako svébytné hudební prostředí - se hlubokými hudebními kořeny a tradicí, se širokou muzikální variabilitou, do něhož Mozart ne jako jediný v této době vstoupil a ne sám ji výrazně ovlivňoval. V hudebninách (autografech, dobových notových opisech, vzácných novotiscích), divadelních cedulích, operních libretech, dobových grafických listech (s vyobrazeními Prahy či podobizen jmenovaných skladatelů), hudebních nástrojích pražských výrobců a v textech se odráží celková atmosféra hudebního města. Ozvučena vybranými skladbami skladatelů, obohacena přednáškami a koncerty (i vzácnou publikací) dává návštěvníkům další rozměr.

České muzeum hudby - do 4. září 2006.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012