Sokol - XIV. Všesokolský slet 2006 se blíží

5 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Tvář sletu

Koncem minulého roku schválil výbor České obce sokolské grafické návrhy billboardů, určených k propagaci XIV. všesokolského sletu. Billboardy ve dvou základních variantách odpovídají dvěma fázím propagace sletu na veřejnosti. V první fázi dominuje motto Radost z pohybu a je určeno pro regionální župní slety, na něž bude veřejnost zvát. Druhá fáze propagace s mottem Setkáme se na Strahově bude zvát veřejnost na hlavní sletové dny v Praze. V této etapě již billboard získá tvář mladé usměvavé cvičenky. Představuje Sokol jako organizaci, která oslovuje starší i mladší generaci, výraz tváře je symbolem radosti, vstřícnosti a optimismu. Zároveň vyjadřuje, že Sokol je svými ideály i duchem organizací mladou, přívětivou, současnou.

Program sletových vystoupení

Jak známo, obě hlavní hromadná vystoupen í XIV. sletu se konají 5. a 6. července 2006 na Rošického stadionu na Strahově. Novinkou ovšem je, že I. program - 5. července - je večerní od 21 hodin, II. program - 6. července - pak denní od 14 hodin.

První den má mít tento program:

Zahájení, Sluníčka (mladší žákyně), Léto (ženy), Karimatky (mladší žáci), Počítadla (mladší žactvo), Trampolínky (starší žactvo), Chlapáci II (muži a dorostenci), Slovensko, do toho (Sokol na Slovensku) koedukovaně, Pohoda (ČASPV), Ta naše písnička česká (Věrná garda), Výlet s aerobikem (dorost a dospělí), Voda (dorostenky a ženy), Pozdrav Tobě (všichni od žactva po seniory), Závěr.

Druhý den je pořad obměněn a zpestřen:

Zahájení, To všechno přines čas (ženy), Kdo si hraje, nezlobí (předškolní děti), Pod vodou (děti ČASPV), Trampolínky (starší žactvo), Korálky (rodiče a děti), Tance domova (folklorní soubory), Ta naše písnička česká (Věrná garda), Rozkvetlá louka (mladší žákyně) Výlet s aerobikem (dorost a dospělí), Zpěv naděje (ženy), Chlapáci II (muži a dorostenci), Závěr.

Hudba v pohybu

Hudební doprovod ke skladbám byl svěřen známým uměleckým osobnostem, pokud nebyly v menší míře použity již melodie známé. Ke každé skladbě, určené dané věkové kategorii, byl vytvořen specifický hudební doprovod, zahrnující mnohdy i více hudebních žánrů. Některé skladby bylo nutno doplnit mluveným slovem či nazpívaným doprovodem. Mezi oslovenými umělci naší hudební scény, kteří se těchto náročných úkolů úspěšně zhostili, lze jmenovat alespoň Zdeňka Bartáka, autora dvou doprovodných skladeb, ale i ústřední sletové znělky.

Expedice Kameny

Když se v květnu 1925 otvíral nový stánek České obce sokolské - Tyršův dům na malé Straně, byly ve zdi velké tělocvičny zasazeny pamětní kameny ze šesti významných míst slovanských zemí: z Radho ště, Kriváně (Slovensko), Triglavu (Slovinsko), Černigu (býv. Podkarpatská Rus), Lysé Hory a Řípu.

Náčelnictvo ČOS se rozhodlo uskutečnit od května 2005 do června 2006 na počest XIV. všesokolského sletu Expedici kameny. Celá akce byla zahájena při oslavách 80. výročí otevření Tyršova domu v květnu minulého roku a pokračovala postupnými výpravami sokolských turistů na jmenované vrcholy. V jejich rámci byly současně sneseny nové menší kameny, k nimž bude připojeni další kámen z řeky Achy v tyrolském Oetzu, v níž za nevyjasněných okolností zahynul v roce 1884 dr. Miroslav Tyrš. Všechny tyto kameny budou uloženy pod novou pamětní deskou rovněž do zdi tělocvičny Tyršova domu před zahájením sletových dnů v červenci 2006.

Podle časopisu Sokol č. 1 a 2/06 Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012