Vlasta Vlažná

5 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

O co jsem se snažila již tři roky, se konečně splnilo. Paní Vlažná dostala oficieln í uznání. Na generálním konzulátu v Sydney se konal pořad poezie o domově a o Praze a při té příležitosti předal generální konzul Ing. Jaroslav Doleček paní Vlastě Vlažné medaili Jana Masaryka a osobní dopis Ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody. Přiměla jsem totiž paní Vlažnou k tomu, aby v tom programu se mnou účinkovala.

Neměla ponětí o tom jak bude program končit. Já ji znám od začátků rádia, to je od r. 1976, ale ještě jsem ji neviděla tak překvapenou a neschopnou nalézt slova...

V Dialogu číslo 3 se mi líbí úvodník a také jsem byla moc šťastná za rozhovor s Kristinkou Vlachovou. Tu bych chtěla ještě alespoň jednou v životě potkat. Naše první a jediná schůzka se konala na lavičce u sv. Václava. Já jí držím všechny palce, škoda, že jich nemám víc než ty dva. Její Věž smrti se promítala v Sokolském národním domě zásluhou právě Ing. Dolečka. Zajímavý byl také dopis Dr. Stránského, toho jsem měla to štěstí potkat, když jsi Evo sídlila na Národní třídě.

Článek o panu Vyhnálkovi je výborný. Pan Vyhnálek napsal knihu, ale zasloužil by si, aby byla napsána kniha o něm. Měla by být asi spíš v angličtině, protože to on "postavil " sýrařský průmysl v Austrálii. Vůbec, na to malé procento Čechů tady, jsme jako jedna z menšin přinesli Austrálii mnohem víc, než některé co do počtu mnohem větší men- šiny. Bohužel je nás ale málo, jako voliči jsme tedy nedůležití a tak jsme přehlíženi...

Článek o Chodsku mě také zaujal. Máme se sestrou "černé na bílém" že pocházíme z rodu Jana Sladkého Koziny. Zjistili jsme všechno přes plzeňský archiv. Dokonce v osobě mojí maminky se spojili potomci Koziny a potomci Joachyma Loebla Weisla (spisovatele v doby obrození, přítele Boženy Němcové), který první popsal chodské rebelie podle archivních záznamů. Bez jeho historické práce by býval Alois Jirásek nikdy nemohl napsat Psohlavce, i když se v nich stoprocentě historické pravdy nedrží. Chodsko je moje láska, během působení v českém vysílání jsem dělala o Chodsku několik programů..

Z dopisu Jany Reichové, žijící na Zeleném výběžku v Sydney, která obětavě pracovala v české sekci sydneyského krajanského rádia spolu s paní Vlažnou a později s panem Špačkem.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012