Setkání krajanů z Mladoboleslavska - Krajané znovu balí kufry vzpomínek na cestu do Mladé Boleslavi 22. - 25. červen 2006: II. setkání krajanů z Mladoboleslavska

5 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

Setkání krajanů z Mladoboleslavska se konalo poprvé před šesti lety, letos v červnu se akce bude opakovat. U příprav obou setkání, toho minulého i toho, které je za dveřmi, stál historik a etnolog Jaromír Jermář. Právě jemu jsme položili pár otázek.

Setkání svých krajanů uspořádalo město Mladá Boleslav v uvolněné polistopadové éře poprvé v roce 2000, který svou zakulaceností přímo vybízel k bilancování a ohlédnutím. Kolik lidí zblízka i zdaleka tehdy přijelo zavzpomínat?

Setkání před šesti lety se zúčastnily téměř dvě stovky krajanů z celého světa. Největší skupinu tvořilo asi osm desítek Volyňských Čechů. Ti dnes, někteří od konce války, jiní od Listopadu, žijí zpátky v českémprostředí, nejčastěji na Žatecku. Jejich předkov é se ovšem vypravili do Volyně na Ukrajině ve velké emigrační vlně ve druhé polovině 19. století právě od nás z Mladoboleslavska. Kontakty na naše krajany jsem získával mnoho let a stále objevuji další.

Jak daleko dolehlo echo této akce - zasáhlo jen Evropu, nebo o sobě dalo vědět i za mořem?

Přijeli krajané nejen z Evropy, ale také Kanady, USA, Austrálie i Jihoafrické republiky. Podle jejich ohlasu se jim setkání v roce 2000 velmi líbilo. O mladoboleslavském setkání krajanů psaly krajanské noviny a časopisy téměř po celém světě. Jsem přesvědčen, že I. setkání krajanů bylo dobrou propagací Mladé Boleslavi i celého regionu.

Na setkáních po letech je vždy přímo magicky přitažlivou záležitostí srovnávání různých životních osudů. Našel se mezi osudy lidí začínajícími v Mladé Boleslavi nějaký, který by Vás něčím zvlášť zasáhl?

Vzpomínám si na pana Jana Drahotu, který žije v Jihoafrické republice. Po roce 1948 byl mnoho let vězněn. Proto se po srpnové okupaci 1968 rozhodl pro emigraci. V Jihoafrické republice je významným představitelem Sokola. Významnou osobností je Dr. Miloslav Rechcígl. Narodil se v Mladé Boleslavi v roce 1930. Jeho otec byl poslancem Národního shromáždění za agrární stranu. Oba Rechcíglové, otec a syn, emigrovali po roce 1948. Odchod manželky a dcery, nebo chcete-li maminky a sestry, se již nezdařil, a tak rodina zůstala rozdělena. Miloslav Rechcígl senior (1904 - 1973) působil v rozhlasovém vysílání Svobodná Evropa. Miloslav Rechcígl mladší se stal v USA výborným biochemikem. Je také dlouholetým prezidentem Společnosti pro vědu a umění (SVU), což je celosvětová krajanská organizace. Ale dalo by se dlouze hovořit o dalších krajanech, kteří se ve světě významně proslavili.

Co Vás asi nejvíc motivovalo k tomu úspěšnou akci zopakovat?

Již během minulého setkání projevili krajané přání akci uspořádat někdy znovu. Byl jsem s nimi v neustálém kontaktu, setkávali jsme se při jejich dalších návštěvách Čech a Mladoboleslavska. Vzpomínám na častá příjemná setkání s Františkem Eliášem z Německa, Janem Novým z Tasmánie, Václavem Justem, Jaroslavem Kytlem i Stanislavem Vieznerem z Kanady, Františkou Pečenkovou z Austrálie, Pavlem Kubínem ze Švýcarska i mnohými dalšími. Mohu říci, že kontakt s nimi a jejich přehled mi pomáhaly rozšířit si obzor a znalosti o situaci ve světě. To bylo důležité i pro mé působení v politice.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Určitě jste se řídili tímto heslem a kromě nezbytných styčných bodů, které bude mít současné setkání s tím minulým, jste především pro ty, kdo přijedou do Mladé Boleslavi v relativně krátké době podruhé, připravili i nějaké odlišné body programu. Na co se vzácní hosté mohou těšit?

Program setkání bude podobný tomu minulému. V pátek se uskuteční seminář o historii vystěhovalectví z českých zemí. Obdobné bude i setkání krajanů s představiteli Středočeského kraje, Mladé Boleslavi i ostatních měst a obcí Mladoboleslavska. Koná se v Domě kultury a v jeho rámci vystoupí mimo jiné i folklórní soubor našich krajanů z Chorvatska. Přijede hned 70 jeho členů a jeho umění budou moci zhlédnout i lidé v Mnichově Hradišti a Turnově. Účastníci setkání mají možnost navštívit Středověký jarmark v Mladé Boleslavi, národopisnou baráčnickou slavnost v Mnichově Hradišti a při nedělním zájezdu poznat historické i přírodní pamětihodnosti regionu.

Pro zájemce z řad krajanů máme připravenu prohlídku firmy Škoda Auto. Jak s krajany komunikuji, velice se těší také na neformální posezení, které bude v pátek večer. Krajané z Chorvatska mají své vlastní velké přání: Chtějí se podívat do míst, odkud v 19. století odešli jejich předkové. Mnozí budou v České republice poprvé. Abych shrnul to nejdůležitější: Akce začne již ve čtvrtek 22. června, kdy krajany přijme na magistrátu primátor Mladé Boleslavi Mgr. Svatopluk Kvaizar. Oficiální závěr setkání je pak v neděli 25. června. Čtvrt ým dnem oficiálního setkání však návštěva mnohých nekončí. Nejeden z krajanů se u nás zdrží dokonce i na několik týdnů. S mnohými ze vzácných hostů, které osud zavál daleko od Mladé Boleslavi, se naše veřejnost bude moci seznámit i prostřednictvím regionálních médií.

Otázky kladl Jiří Senohrábek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012