české centrum Praha - OTEVřENO

5 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Úctyhodná řádka Českých center, která propagují českou kulturu a Českou republiku v zahraničí, se rozrostla v dubnu na jednadvacítku. Po nedávno otevřených ČC v Madridě a Římě došlo k zahájení činnosti nového Českého centra v samém srdci Prahy. Proč zrovna "doma", když úkolem Českých center je rozšiřovat povědomí o ČR ve světě?

Na tuto otázku odpovídali novinářům jejich ředitel Ing. Jan Bondy, který také shrnul úspěchy Českých center v zahraničí, a nová ředitelka ČC Praha Dana Brabcová shodně. O činnosti zahraničních Českých center, která se v průběhu uplynulých let dobře etablovala v zemích, kde působí, se u nás doma mnoho neví. Přitom zde proběhly již desítky či stovky velmi zajímavých kulturn ích událostí, hodnotných výstav, přednáškových cyklů, Česká centra spolupracují jak s umělci a institucemi z domova, tak s těmi v hostitelské zemi, dochází v nich často k propojování kultur, k prezentaci děl českých umělců žijících v zahraničí. Ve vět- šině ČC se konají i kurzy češtiny. Jejich aktivity jsou ale ještě pestřejší, často zasahují i do oblasti ekonomické - pomoc při navazování kontaktů tuzemských se zahraničními firmami, pořádání firemních či regionálních prezentací.

Veřejnost v České republice tak bude mít v novém ČC Praha příležitost dozvědět se, co Česká centra v zahraničí nabízejí - ať již obyvatelstvu té které země, nebo krajanům, kteří jsou také jejich častými návštěvníky, protože zde mohou navázat kontakt s kulturou rodné země i s dalšími Čechy. Praha bude přebírat některé úspěšné a přenositelné výstavy, bude představovat naopak umělce z dalších zemí, v nichž Česká centra pracují, hodlá též spolupracovat s podobně zaměřenými kulturními instituty jiných zemí, které vyvíjejí svoji činnost v Praze a ČR (Goethe-Institut, Francouzský institut, Britská rada atd....) Další podstatnou část náplně ČC Praha by měl tvořit program zaměřený na představen í zajímavých osobností z řad krajanů. (Proto také náš časopis hodlá s ČC Praha spolupracovat a zahájil již v tom směru jednání. Je pravděpodobné, že například některé z akcí Mezinárodního českého klubu by se mohly odehrávat v jeho prostorách.)

České centrum Praha má k dispozici nově zrekonstruované prostory v Rytířské ulici, kousek od Stavovského divadla. Jde o přibližně 100m2 výstavních prostor s malou kavárnou a přilehlý multifunkční sál, který lze využít k pořádání besed, tiskových konferencí, přednášek a různých setkání. V suterénu se připravují další prostory, které rovněž mohou sloužit jako výstavní.

První akce, kterými ČC Praha vstoupilo do kulturního dění v Praze, byly výstava Odlet a Noc literatury - happening pro širokou veřejnost, kdy probíhalo scénické čtení na devíti místech v centru Prahy. Nyní se chystá přednáška o německy píšících pražských spisovatelích.

Těšíme se, že v nových exkluzivních prostorách se najde místo i pro Český dialog, který zde bude k dispozici Pražanům. A také, že budeme moci na půdě ČC Praha rovněž přispět k tomu, aby domácí veřejnost byla lépe obeznámena s kulturním, vědeckým a jiným potenciálem Čechů, žijících ve světě.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012