Zeptali jsme se politologa dr. Jiřího Poláka

5 2006 Aktuality česky
obálka čísla

Co se skrývá za pojmem Přímá demokracie?

Většina lidí si asi dosud představuje referendum vyvolané občanskou iniciativou. Avšak jiný důležitý směr, který sem patří, je standardně organizovaná občanská deliberace (rokování) typu "Planungszelle" (podle prof. Dienela, Německo),nebo občanské poroty v anglosaských zemích, přímá účast občanů při sestavování rozpočtů na všech úrovních, návrh a odhlasování občanské ústavy, možnost kdykoliv odvolat poslance nebo jiného voleného zástupce, jakož i právo občanů, aby sami určovali platy svým reprezentantům.

Ve kterých zemích již toto alespoň částečně funguje?

Klasickou zemí, kde jsou uskutečněny některé z výše uvedených prvků (zejména referendum) je Švýcarsko. Právo na občanskou iniciativu a referendum existuje v asi polovině států USA (takto se dostal k moci Arnold Schwarzeneger v Kalifornii), v Bavorsku a v Hamburku, kde toto právo prosadili změnou ústavy organizovaní občané těchto zemí (avšak dosud ne na federální úrovni). Přímá účast občanů při sestavování rozpočtu byla prosazena v brazilském Porto Alegre, později ve španělském městě Albacete a nyní se šíří do dalších španělských a francouzských měst.

Není pochyby, že další města a pak i země budou následovat. Jde o naše peníze, které jsou bez našeho souhlasu konfiskovány politiky, aniž máme kontrolu nad jejich použitím. Občanská deliberace model Planungszelle se praktikuje více než třicet let s velkým úspěchem v Německu, ve Španělsku a jinde. Návrh občanské ústavy byl uveřejněn v ČR. V Holandsku a ve Francii se pracuje na návrzích občanské ústavy pro EU.

Jak se tuto myšlenku, která dává naději, že občané budou mít více kontroly nad hamižnými politiky, daří dále šířit?

Myšlenka Přímé demokracie se nezadržitelně šíří po celém světě. Kromě západních zemí se nedávno objevily PD iniciativy v Singapuru, v Nepálu, v Indii a v Nigerii. Literatura o PD by už zabrala celou knihovnu. Pro ty, kdo mohou číst anglicky, lze doporučit nedávno vyšlou knihu Majid Behrouzi: Democracy as the Political Empowerment of the People nebo I. Betrayal of an Ideal II. Direct Deliberative e- Democracy, USA.

Průběžné informace jsou uveřejňovány ve čtvrtletníku Worldwide Direct Democracy Newsletter.

Kdo by měl zájem, může se obrátit na vydavatele:

www.p.demokracie.com.cz

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012