Velké Bílovice (a Český dialog)

4 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Na začátku tohoto příběhu byl dopis - tedy e-mail. Dorazil k nám z jihomoravských Velkých Bílovic a podepsán byl starostou. Co v něm bylo? Prosba o radu, jak a kde získat příspěvek na zakoupení nových krojů. Prosí o ně krajané usazení až v Jižní Americe město Velké Bílovice, odkud sem kdysi odešli jejich rodiče a prarodiče. O těchto krajanech Český dialog kdysi psal a doneslo se to jak do Jižní Ameriky, tak do Velkých Bílovic, největší vinařské a ovocnářské obce v České republice - dnes se statutem města.

Pan starosta Ing. Antonín Svoboda, který v městském rozpočtu musí počítat s mnohými důležitými investicemi, chce ale pomoci i krajanům, s nimiž Velkobílovičtí udržují v posledních letech stále lepší kontakty. Protože však takový nádherný a zdobný hanácko-slovácký kroj, jaké se tady nosí a na nichž je mnoho ruční práce, stojí až 50 000 Kč, jsou hned dva kroje pro obecní rozpočet velké sousto.

Redakce Českého dialogu ráda poradila, kde na Ministerstvu zahraničí lze podat žá- dost o finanční pomoc pro krajany. To pan starosta ihned učinil a zdá se, že vše je na nejlepší cestě a kroje do Argentiny ještě letos doputují. Z toho máme jak my v redakci, tak pan starosta ve Velkých Bílovicích radost.

Ale tím příběh nekonCí...<-strong>

Velké Bílovice, jak jsme se totiž při této příležitosti dozvěděli, slaví právě letos 700 let! Ne snad od svého založení, protože zdejší oblast byla osídlena mnohem a mnohem dříve. Vždyť nedaleko odtud leží i známé Dolní Věstonice, kde byla nalezena slavná Věstonická Venuše, soška prehistorické pramáti. Zdejší úrodné moravské roviny a blízká pahorkatina Pálavských vrchů jsou odpradávna osídleny. Ale před 700 lety vznikl první písemný zápis dokládající konkrétní obec Velké Bílovice - a už tehdy tu v oblasti mezi Dyjí a Moravou nejsp íš pěstovali víno. Vínem (a také broskvemi či meruňkami) je zdejší kraj proslaven. A toho chtějí obzvláště letos Velkobílovičtí náležitě využít. Všechny zajímavé události, které tu chystají, vyvrcholí květnovou oslavou 700letého výročí. Ale i později, v létě a na podzim je proč do Velkých Bílovic zavítat.

Z výše napsaného je jasné, že když pan starosta nabídl, aby se někdo z redakce připojil k exkurzi připravené pro novináře za účelem propagace letošních Velkobílovických událostí, nešlo odmítnout.

A to si ještě představte, že týž den, kdy do redakce přišel zmíněný mail od pana starosty, navštívila nás také učitelka češtiny paní Hana Hanušová, která právě přijela z Argentiny. A hádejte, o kom nám vyprávěla? O krajanech v Chaco. Dobře je zná, vždyť je sama před nedávnem učila - je jednou z asi dvacítky pedagogů, které za krajany ročně vysílá naše Ministerstvo zahraničí. Opět jeden důkaz, jak se z neuvěřitelných náhod někdy zrodí dobrá věc.

A tak vznikly i všechny následující příspěvky na těchto stránkách, které mají společné téma: víno, Velké Bílovice a krajany v argentinské provincii Chaco. A také blízké okolí Velkých Bílovic, neboť jen pár kilometrů odtud se nachází skvostný a rozsáhlý Lednicko-valtický areál, velké turistické lákadlo. (viz barevný inzerát)

Jarní putování Ze sklepa do sklepa

Tato propagační akce se ve Velkých Bílovicích konala letos poprvé. Město je sice vyhlášené největším počtem vinných sklepů a sklípků v republice vůbec - snad každá druhá rodina tu má svůj, ale dosud se starali zdejší vinaři spíše každý o své vlastní zákazníky. Od letoška je to jinak. Bílovičtí vinaři pochopili, že když spojí své síly a uspořádají společnou akci, pomůže to propagaci celé obce víc, než jednotlivé aktivity. A tak v sobotu 8. dubna se pro milovníky moravského vína a folklóru otevřelo hned 23 zdejších vinných sklepů. K předplacenému poukazu na víno dostal každý návštěvník i skleničku a orientační mapku zdejších sklepů. Ty, kdo nechtěli chodit pěšky nebo si vybrali vzdálenější sklípky, rozvážel i autobus. Oblast je veliká, vždyť celkem je tu více jak 1000 pěstitelů vinných hroznů a přes 650 vinných sklepů. Každé zdejší vinařství - a tím pádem i sklep - je však jiné a jedinečné, jak rozsahem, tak produkcí i historií. Od malých, rodinných sklepů s tradiční výrobou přes středně velké až po ty největší, s nejmodernějšími technologiemi.

I mezi těmi 23 do akce zapojenými sklepy jsou velké rozdíly - až na jeden. Víno je tu všude pěstováno, vyráběno a opatrováno s láskou a úctou. A k vínu patří i dobré jídlo a tradiční cimbálovka. Ani o tuto součást návštěvníci nepřišli. Pro ty, kdo chtěli zůstat přes noc, bylo k dispozici několik rodinných penzionů a hotel. Druhý den bylo pak možné se krásně provětrat na procházce mezi vinicemi, které působí velice malebně. Nejkrásnější pohled na ně (vinice kam oko dohlédne) je z kopce nad městem, kde Bílovičtí postavili úplně novou krásnou kapličku zasvěcenou sv. Václavovi, Cyrilu a Metodějovi a sv. Urbanovi, patronu vinařů.

700 let V. Bílovic 19. - 21. května<-strong>

Dubnové putování Ze sklepa do sklepa však není zdaleka jedinou možností, jak poznat zdejší kraj.

Nejdůležitější letošní akci je oslava 700 let, na níž jsou vítáni všichni, kdo milují moravské tradice. Zde totiž tradice žijí - a je jim tu dobře.

Velké Bílovice budou mít ke svému výročí i krásnou knihu věnovanou historii obce a k ní i CD-Rom.

Při příležitosti výročí bude také odhalena pamětní deska na rodném domě lingvisty Antonína Osičky, proběhne setkání s rodáky na radnici a je připraven kulturní program zdejších občanských sdružení a koncert skupiny Fleret. (To vše v pátek 19. 5.)

V sobotu 20. 5. se pak koná sportovní dopoledne, bohoslužba v kostele se svěcen ím praporů, slavnostní průvod a ohňostroj. Večer je připraven hlavní kulturní program a prezentace místních vinařů.

Neděle 21. 5. je pak vyhrazena pro sportovn í zápolení tenistů a dětí. Oslavy končí vysvěcením božích muk ve vinicích.

Historii Velkých Bílovic je možné poznat také ve zdejším muzeu. Najdete zde bohatou sbírku dokládající rané osídlení oblasti, dále období po r. 1524, kdy do kraje přišli v tzv. habáni, novokřtěnci, náboženští emigranti ze Švýcarska, a během svého stoletého působení se zasloužili o rozvoj řemesel a vinařských tradic. Muzeum vystavuje také ukázky zdejších nádherných hancko-slováckých krojů, které se ostatně dodnes často používají při slavnostních příležitostech. I květnové oslavy budou jejich pestrou přehlídkou.

Zajímavou součástí historie jsou i doklady o velké krajanské komunitě, která žije v Argentině, v bavlnářské provincii Chaco. Obyvatelé Velkých Bílovic sem odešli počátkem 20. století. Někteří již předtím žili v Severní Americe, kde získali zkušenosti s pěstováním bavlny, které pak přenesli do Argentiny. Jejich potomci se dodnes snaží udržet si češtinu a vztah k zemi svých předků a zejména po roce 1989 i udržovat přímé osobní kontakty s Bílovicemi. I když se jim v Argentině nežije lehce, na otázku, zda by se chtěli vrátit na Moravu, odpovídají, že ctí své moravské kořeny, chtějí o České republice co nejvíce vědět, ale Argentinu již považují za svůj domov.

A jaké že to víno Velké Bílovice proslavilo?

Mají tu vynikající bílé i červené, pro červená vína jsou tu obzvláště dobré podmínky a proto zde dosahují výrazných úspěchů. Vína ze zdejší oblasti jsou méně kyselá, sytě barevná a chuťově velmi harmonická.

Nejznámější a často pěstované jsou bílé odrůdy Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau či Veltlínské zelené. Z červených pak Svatovavřinecké, Frankovka, Rulandské modré, Zweigeltrebe.

Řada vinařů ale pěstuje i ojedinělé a málo známé odrůdy, z nichž vyrábí rodinné speciality.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012