Barbara Masin - Odkaz Pravdivý příběh bratří Mašín?

4 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Protikomunistický odboj bratří Mašínů, resp. jeho mediální připomínky, se staly jakýmsi lakmusovým papírkem současné česk é společnosti. Občané Česka se rozdělili v názorech na "Mašíny" téměř na půlku. Ta bojovnější, odvážnější půlka (i když sama třeba nikdy nepodnikla nic) je považuje za hrdiny. Komunisté, proti kterým bojovali se zbraní v ruce, jejich rodiny a další, kteří mají máslo na hlavě, dále lidé velmi mírumilovn ých až beránčích povah, kteří jsou ochotni se podrobit násilí a útisku bez pokusu o odpor, je odsuzují.

To je známo, stejně tak jako výborná kniha Jana Nováka o Zatím dobrý, kde beletristickým způsobem popisuje rodinné zázemí bratrů, důvody, které je vedly k odboji a posléze jejich dramatický útěk na Západ přes Východní Německo, kde po nich střílely tisíce a tisíce vojáků. A přesto se probojovali. Ohromnou vůlí, touhou po svobodě a samozřejmě i díky štěstěně, která jím přála. Kniha Jana Nováka byla v minulém roce nejúspěšnější knihou v soutěži Magnesia Litera.

Psali jsme o ní i o veřejném slyšení v Senátu v čísle 7-8/2004.

Dcera Josefa Mašína Barbara se rozhodla prostudovat archívní materiály, vyzpovídat množství svědků a se svým otcem projít znovu celou trasu útěku. Výsledkem je vzrušující příběh o komunistické a vojenské štvanici na malou skupinu mladíků a velice čtivá a napínavá reportáž, která je velice výstižně nazvána ODKAZ.

-ES- Vydala Mladá fronta

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012