Město K. - Franz Kafka a Praha

4 2006 Kultura česky
obálka čísla

Výstavu pod tímto názvem, pořádanou Společností COPA (od r.1998 je provozovatelem Muchova muzea v Praze) měli možnost vidět již návštěvníci ve světě.

Vznikla v roce 1999 v Barceloně - městě přejícímu umění. Katalánské centrum současné kultury ji zde připravilo - po Dublinu Ira Jamese Joyce a po Lisabonu Portugalce Fernarda Pessoy - jako třetí ze série výstav měst světových spisovatelů. Velký ohlas barcelonské výstavy si vyžádal její prezentaci v Židovském muzeu v New Yorku (2002), zde s nadšeným ohlasem. Poté výstava doputovala do Prahy, aby ji po právu uspořádalo i Kafkovo rodné město.

Již v době barcelonské expozice vznikla myšlenka představit ji v Praze. Ovšem teprve organizaci, která chce zvýraznit český význam na životě a díle Franze Kafky, od poč átku spolupracovat na výstavě při podchycen í všech domácích lokalit a vlivů jeho tvorby, která chce být při i prezentaci oživení Kafkova díla, se podařilo sehnat dostatek financí na realizaci ve "Městě K.".

Výstava Město K. Franz Kafka a Praha oproti všem ostatním, jež přinášejí dokumenty kafkovské tématiky, z takových dokumentů naopak vychází a vytváří tak na jejich podkladě zcela metaforický obraz spisovatelova životního příběhu a tvorby. První část kolekce nazvaná Existenční prostor dělí stěžejní události života a vlivy prostředí, v němž autor v Praze žil. Druhá pod názvem Imaginární ikonografie dokládá, jak se právě u Kafky fyzická realita města i jeho život v ní složitě proměňuje v celistvý metaforický obraz. Ožívají tu fotografie lidí a míst, vzácné rukopisy a knihy v koncipovan ých celcích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba zde tak vytvářejí přímo symfonicky laděný celek.

Reprezentativní katalog (v české, německé a anglické verzi) s mnoha reprodukcemi obsahuje osm odborných studií od předních Kafkovských badatelů.

Současně vychází i kniha FRANZ KAFKA - Výmysly a mystifikace. Její autor Josef Čermák již vydal tituly Franz Kafka a Praha (1971) v NSR a USA, Kafkovy Dopisy rodičům z let 1922-24 (1990) přelo ženy do deseti jazyků a přeložil více Kafkových titulů, je autorem libreta k CDROMu Franz Kafka žil v Praze. Zároveň připravil právě českou část výstavy v Barceloně. Stejně jako expozici v Praze v Hergetově cihelně - dlouhodobě.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012