Sokol - Zasedání světového svazu Sokolstva v Praze

3 2006 Ostatní česky
obálka čísla

V mramorovém sále Tyršova domu se 7. října 2005 sešli zástupci jednotlivých členských organizací Světového svazu sokolstva (SSS). Ke stolům vyzdobeným vlaječkami států zastoupených v SSS, zasedli činovníci starosta br. Paul Lebloch z AOS, místostarostka ses. Věra Růžičková (ČOS), místostarosta br. Julian Lukáček (SnS), náčelnice ses. Jarina Žitná (ČOS), náčelník br. Miroslav Vrána (ČOS) a další. Po znělce k XIV. všesokolskému sletu pozdravil přítomné delegáty a hosty br. Lebloch.

Plénum tvořili ostatní činovníci z ČOS, Slovenského Sokola v USA, Sokola Kanadského, Zahraniční obce sokolské, Sokola na Slovensku, Sokola Srbského, Sokola Slovinského, Sokola Polského. Omluvil se Sokol Australský a Dělnický Sokol v USA.

Nejdůležitějšími body jednání byly:

Žádost o členství španělské gymnastické organizace Blume Gran Canaria.

Nabídka finanční pomoci a sponzorského zajištění zvýšení členských příspěvků SSS Slovinského Sokola.

Podána zevrubná informace o přípravách XIV. sletu v Praze.

Konání mezinárodního tábora po skončení XIV. sletu v červenci 2006 ve Valašském Meziříčí.

Pozvání na slet Slovenského Sokola v USA v Pittsburgu 2007 a na slet AOS ve Fort Worth v Texasu v roce 2009. Přijat termín výročního zasedání SSS 7. 7. 2006 v Praze aj.

Závěrem poděkoval br. Lebloch delegátům za jejich práci pro Sokol a ČOS za jej í pohostinnost. Těší se na XIV. slet a přeje si, aby za účasti všech členských organizací SSS byl jedním z nejhezčích.

Bratr Paul Lebloch se narodil v roce 1934 v USA jako nejmladší ze šesti dětí rodičům, kteří přišli do USA před první světovou válkou. Otec pocházel z Velkých Bílovic na Moravě, matka vyrůstala v Blížejově na Chodsku. Usadili se na předměstí Chicaga v Stickney. Jeho otec si z rodné Moravy přivezl sokolské i vlastenecké cítění a patřil mezi zakládající členy Sokola v Stickney. Sokol provází br. Leblocha téměř po celý život. Výborně cvičil na nářadí, rád lyžoval, současně působil v pěveckém sboru a je velkým znalcem českých a slovenských písní. Po ukončení školního vzdělá- ní a vojenské službě se vrátil do tělocvičny, postupem času by zvolen náčelníkem jednoty, později župy, nakonec i Americké obce sokolské. Po deseti letech náčelnictví se stal vzdělavatelem AOS, poté místostarostou, od roku 1985 je čestným náčelníkem AOS. Působení Paula Leblocha ve Světovém svazu sokolstva (SSS) začíná v roce 2000 funkcí místostarosty, v roce 2001 po náhlém skonu starosty SSS br. Slavíka byl zvolen jeho nástupcem. Při výročním zasedání v illinoiském Valparaisu byl potvrzen starostou SSS i na další funkční období.

Zajímavý je jeho názor na budoucnost Sokola v zahraničí. Závisí mimo jiné na orientaci každé podobné organizace. Tam kde se otevřeli veřejnosti, jako je tomu např. v AOS, je v sokolovnách spousta mladých lidí, dorozumívací řečí je pochopitelně angličtina. Naopak tam, kde příliš trvají na krajanské příslušnosti, mohou v budoucnu mladou generaci získat, a tak Sokol omlazovat jen velmi obtížně.

Při cestě do Čech se Paul Lebloch zúčastnil nácvičného srazu skladby mužů Chlapáci II, který se konal v Kostelci nad Orlicí. V Americe mu byl svěřen její nácvik pro všesokolský slet.

Poctou pro br. Leblocha bylo v roce 2003 udělení stříbrné medaile České obce sokolské za jeho celoživotní práci pro Sokol.

Podle časopisu Sokol č. 11/05

Vladimír Kašák
POZOR: už ve dnech 1. - 5. června 2006 se koná XIV. sokolský slet v Praze!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012