Složitý případ po-odhalení života a díla Jana Křesadla

3 2006 Kultura česky
obálka čísla

27. března v Městské knihovně

Pražský rodák Václav Pinkava publikující pod pseudonymem Jan Křesadlo byl vynikající psycholog, ale také nadaný matematik a logik. Kromě řady odborných prací z těchto oborů však tento muž mnoha nadání, doslova polyhistor, holdoval snad všem múzám. Byl zároveň hudebním skladatelem, sbormistrem i zpěvákem (největším jeho dílem je Glagolská mše), skvěle kreslil i maloval (karikatury, kresby jedním tahem, malby různými médii), ale především psal a básnil. Prvotinu Mrchopěvci mu vydalo exilové nakladatelství manželů Škvoreckých 68 Publishers, dále vydával jak v zahraničí, tak po roce 1990 i doma v Čechách, ač se nevrátil z emigrace v Británii. Možná prá- vě pro svůj pobyt mimo vlast a pro svoji nezařaditelnost do škatulek hudebních, literárních i jiných směrů je Křesadlo dodnes, cca10 let po své smrti, a 80 let po narození málo znám a nedoceněn.

"Můj otec Jan Křesadlo byl, je a vždy bude 'složitý případ'. Byl natolik nadaný a všestranný, že je tomu těžké uvěřit, nato ž to pochopit, popsat nebo dokonce zanalyzovat. Zatímco jeho vědeckým pracím v oblasti logických modelů a vícehodnotové logiky a matematiky nevyhnutelně bude rozumět málokdo, a tudíž nemá rozbor pro veřejnost význam, jeho hudební a obrazová díla jsou srozumitelná a výmluvná sama o sobě. On sám by jako psycholog souhlasil, že tyto oblasti je vhodné vnímat holisticky, ne analyticky, a pokud zaujmou bez slovních opěradel a lešení, o to lépe." To napsal o svém otci Václav Pinkava mladší. Tento muž, spravující umělecký odkaz otce, ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem připravuje vzpomínkový večer k 10. výročí úmrtí Jana Křesadla v Městské knihovně.

Které literární dílo je podle vás vrcholným otcovým opusem a proč?

Z těch dosud vydaných to bude asi Astronautilía-Hvězdoplavba, scifi příběh na 6500 veršů v homérské starořečtině s paralelním českým překladem v hexametru. Ale za nejkřesadlovštější považuji ještě nevydaný "Skrytý život Cypriána Belvy." To bude terno.

Co z jeho bohatého literárního, výtvarného či hudebního odkazu máte nejraději?

Všechno, ale obzvlášť jeho básně. Rondely, věnce sonetů... rád se je pokouším přeložit do angličtiny. První díl trojrománu Obětina je celý ve verších, ač je psán jako souvislý text.

V nejbližších dnech má znovu vyjít Křesadlova sbírka povídek Slepá bohyně...

Tou bohyní je míněna Venuše, bohyně lásky ... Jde o soubor patnácti povídek na sexuální témata, různé odchylky a úchylky, ale je to vlastně taková stínohra lidskosti.

Váš otec měl obrovský cit pro jazyk, s češtinou, ale i jinými jazyky si mistrně pohrával a pomocí všelijakých slovních hříček a kejklů vytvářel neuvěřitelně čtivé texty. Vládl i jinými zajímavými jazyky kromě angličtiny, která byla jeho druhou řečí a v níž i tvořil....

Ovládal na dost dobré úrovni leckterý jazyk, měl úžasnou paměť. Tucet klasických a moderních řeči, a pak různé zvláštní; Katalánštinu, Sanskrit, buddhistický jazyk Pálí, Anglosaštinu, Esperanto atd. Jednu řeč si dokonce vymyslel, Urogalštinu.

Proč myslíte, že by mohli i ti, kdo dílo Václava Pinkavy alias Jana Křesadla ještě neznají, přijít na vzpomínkový pořad do Městské knihovny? (27. 3. od 17 hod)

Třeba právě proto, že ani netuší, jak jedinečného autora by skrze jeho odkaz mohli poznat. Budou tam k dostání i zmíněné tituly, nově vydaná Slepá Bohyně a pár zbylých kusů Hvězdoplavby. K tomu výběr dalších ukázek z jeho tvorby. Přestože lecos je k vidění i slyšení na stránkách www.kresadlo.cz , v tak "složitém případu" není nad průvodce.

Za rozhovor děkuje
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012