V Národním divadle zněla vídeňská čeština

3 2006 Kultura česky
obálka čísla V sobotu 4. února uvedlo Národní divadlo v rámci festivalu Otevřená náruč na scéně Stavovského divadla představení Hermana Bahra "Koncert". S populární veselohrou rakouského autora vystoupí český amatérský soubor Vlastenecká Omladina. Soubor české menšiny žijící ve Vídni, oslavil již 120 let své existence (pro srovnání ND letos 123 let!). Představení je hráno s neuvěřitelnou autenticitou českými krajany v češtině.

Již několikátá generace Čechů a jejich potomků ve Vídni se věnuje ochotnickému divadlu. Spolek "Vlastenecká omladina " vznikl na počátku osmdesátých let devatenáctého století, má tedy za sebou již více než stodvacetiletou tradici. První představení, komedii Jaroslava Vrchlického "Noc na Karlštejně" sehrál soubor již v roce l896 , v "Národním domě", nově vybudovaném sídle českých krajanských spolků. Divadelní nadšenci se brali se za svou věc - českou kulturu, českou řeč a trvalou sounáležitost krajanů - s pílí, oddaností i temperamentem. Podařilo se jim dokonce, že u nich zanedlouho hostovali přední členové pražského Národního divadla, například Jindřich Mošna a Hana Kvapilová.

Vídeňský ochotnický soubor, s výjimkou válečných let 1942-45, kdy byl úředním výnosem zakázán, nikdy svou činnost nepřerušil. Patří tedy k nejstarším česky hrajícím ochotnickým sdružením vůbec. Po více než sto let každoročně připravil a uvedl nová představení, v některých letech dokonce několik, v posledních desetiletích se ustálil počet nově nastudovaných divadelních produkcí na dvou. Obdivuhodné je, že naši krajan é dokázali překonat všechny obtíže a nepřízně osudu. V padesátých letech minulé- ho století ztratili domovskou scénu, Národní dům musel být zbourán. Ve zlomových letech české republiky, v roce 1918 a 1945, uposlechlo mnoho členů souboru výzev k repatriaci a vlastenecké cítění, trvale pěstované v komunitě, paradoxně citelně oslabilo možnosti vlastní divadelní činnosti.

Valná většina her, které soubor ve své historii uvedl, byla díla českých autorů. k nejoblíbenějším patřily hry se zpěvy.

Tentokrát nastudovali komedii rakouského autora Hermanna Bahra (l863-l934) "Koncert". V komedii o záletech ženatého umělce předvedl soubor velmi pěkný výkon, který byl plným hledištěm Stavovského divadla potleskem náležitě oceněn.

- ND -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012