Anglie -- Česko

9 2001 Slovo redakce česky
obálka čísla

    Spisovatel Benjamin Kuras je široké čtenářské obci znám jako autor, který dovede s gustem a vtipem pitvat národní povahu, což prokázal např. v knize Češi na vlásku, která vyšla česky i anglicky. V minulém čísle ČD v úvodníku na str. 1 jsme psali o jeho knize Je na Marxu život? (také vyšla česky i anglicky). Kromě mnoha dalších knih nyní vyšla v Evropském l literárním klubu, jehož je kmenovým autorem, publikace s názvem Pryč s prašivkami. Má podtitul Šprýmy a moudrosti z let 2000-2001 a autor zde opět nastavuje své literární zrcadlo jevům naší současnosti. Svědčí o tom i názvy některých kapitol: Česká sněmovna lordů, Národ televizních dramatiků, Volba volby nebo nevolby.
Na křestu této knihy v Literární kavárně v Týnské ulici v Praze 1, kde byl autor přítomen, se rozpoutala milá diskuse o houbách i o politice


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012