Krajanské školy v Chorvatsku dostaly nové vybavení z ČSÚZ

12 2005 Naši ve světě česky
obálka čísla

Další důkaz toho, že občané České republiky nezapomínají na své krajany v zahraničí, byl dar členů Československého ústavu zahraničního v podobě počítačů, tiskáren, sad DVD, sportovních potřeb, hudebních nástrojů a další pomoci pro krajanské školy v Daruvaru a Končenici.

"25. listopadu t. r. jsme mimo jiné předali pro školní hudby v Daruvaru a Končenici i 40 kusů hudebních nástrojů v ceně přibližně 700 tisíc korun. Na zajištění této částky jsme pracovali 2 roky," uvedl předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota, který delegaci do Chorvatska vedl. "Je pro nás radost spolupracovat s Československým ústavem zahraničním," zdůraznila při slavnostním předání zásilky z ČSÚZ předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová. Svaz Čechů dělá vše pro to, aby vybavení a výuka na osmileté základní české škole v Daruvaru, kterou dnes navštěvuje 260 žáků, i v tamní mateřské školce se 120 žáky byly na patřičné výši. Dar ČSÚZ podle Janotové poslouží právě tomuto cíli a jeho předání bylo pro daruvarské žáky opravdovým svátkem.

Poslankyně Zdena Čuchnilová zastupující českou menšinu v chorvatském parlamentu uspořádala při té příležitosti v lázeňské restauraci setkání předsedy ČSÚZ a členů delegace Ing. Safeta Bojiče, Snježany Bojičové, Mgr. Zdeňka Bíny a JUDr. Josefa Povejšila s představiteli Svazu Čechů a krajankami, které učily v souborech Českých besed choreografii a lidové tance. Další setkání se uskutečnilo v daruvarském Českém domě. Zúčastnil se jej i velvyslanec České republiky v Chorvatsku Ing. Petr Buriánek a vicekonzulka Jana Zajícová. "Všichni jsme si prohlédli tamní školku Ferdy Mravence a základní školu, kde delegace předala část daru Československého ústavu zahraničního - hudební nástroje pro školní hudby v Daruvaru a Končenici," informoval o průběhu akce JUDr. Povejšil. "Vedoucí souborů nedočkavě sáhli po nástrojích a někteří hned zaimprovizovali za srdečného potlesku všech přítomných," popsal slavnostní okamžik.

Delegace ČSÚZ pak předala krajanům také počítače, tiskárny a sportovní potřeby. "Pohltila nás informatika, vidíme, že ani výuka se bez toho už nemůže obejít. Tak se snažíme výuku zkvalitnit různými CD-romy na každý předmět," uvítala novou techniku paní Janotová.

Počítače a výukové programy budou sloužit žákům, ale hudebními nástroji budou krajanské soubory rozdávat radost a příjemné zážitky celému Daruvarsku. Přesvědčit se o tom mohli všichni účastníci setkání ještě týž den večer při vystoupení souborů na jevišti Českého domu. Na představení s názvem Vonička lidových písní se přišel podívat i starosta Daruvaru Zvonko Cegledi. ČSÚZ letos vybavil DVD s počítači a barevnými tiskárnami i některé třídy české školy ve Vídni. Začátkem prosince tam předal i pomůcky pro výtvarnou výchovu v mateřské školce a prvních ročnících obecné školy a rádia s přehrávačem a sadou českých pohádek. "Jsme rádi, že jsme dětem v těchto školách a školkách mohli udělat radost právě v předvánočním období," říká předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota. Vedení ČSÚZ v tomto období plánuje další projekty spolupráce s českými krajany v zahraničí pro rok 2006 a shromažďuje finanční přísliby sponzorů na jejich realizaci.

Československý ústav zahraniční Karmelitská 25, 118 31, Praha 1

E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

(hebr)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012