Květiny pro Jana Masaryka

9 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    V pátek 14. září položil ministr zahraničí Jan Kavan spolu s osobnostmi, které mají blízký vztah k Janu Masarykovi, květiny k pamětní desce umístěné pod oknem Černínského paláce, kde v roce 1948 ukončil svůj život tehdejší ministr zahraničí po komunistickém puči. Pietního aktu se účastnily například dámy Slávka Peroutková a Dagmar Burešová, členové Společnosti Jana Masaryka a také poslední člověk, který Jana Masaryka viděl živého, jeho tajemník dr. Antonín Sum. Ve svých 82 letech je obdivuhodně čilým člověkem fyzicky i duševně. (O jeho úžasné knize Otec a syn jsme psali v minulém čísle, nyní připravuje druhý díl.) Dr. Sum pronesl řeč, která směřovala jak ke zlu komunistického puče, po kterém Jan Masaryk ukončil svůj život, tak ke zlu obecně a byla aktuální k posledním hrůzným událostem v USA. Pěkný projev měl ministr Jan Kavan, jehož otec byl posledním diplomatem, který s ním hovořil před svým odletem do Londýna, kam měl přivézt jeho dopis. Ten se však už nenašel...    
Společnost Jana Masaryka vydává svůj věstník (lze ho vyžádat na adrese Karlovo nám. 19, 120 00 Praha 2) a pořádá další akce. Například od poloviny září do poloviny října výstavu v Litomyšli Jan Masaryk. 19. listopadu 2001 v Carolinu na půdě Univerzity Karlovy bude uspořádána vzpomínka na 60. výročí založení Mezinárodního svazu studentstva v Londýně, 25. prosince bude v Praze 7 na třídě, která nese její jméno, umístěna pamětní deska Milady Horákové u příležitosti 100. výročí narození ženy, která byla komunisty popravena.


-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012