Vážený pane Krondl,

9 2001 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    děkuji Vám za Váš mail. Ano, kdyby začaly vybuchovat bomby v Praze, asi by mnoho lidí změnilo svůj názor, to jsou ti, které Vy oslovujete. Já mám na mysli ale ty, kteří by ho ani v této situaci nezměnili a kterých i v USA přibývá. Kladou si otázku proč? Kde jsme udělali chybu? To nemá nic společného s bezpáteřností, je to pohled na situaci z hlediska vyššího principu. Chci věřit, že se nám nabízí jedinečná a možná jedna z posledních příležitostí k pozitivnímu vytváření budoucnosti lidstva. Smyslem našich dějin je Ježíš, ne Cesar (TGM).
    Ano, harašme zbraněmi, najděme a potrestejme viníky, ale nezabíjejme další nevinné. Zde jde o vyšší stupeň spravedlnosti a pravdy pro všechny.


Jan Šinágl, Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012