MČK

4-5 2005 MČK česky
obálka čísla

Duben velmi bohatý na klubové události. Bohužel však musíme konstatovat, že ač chystáme na každou sezonu – podzimní i jarní – řadu zajímavých akcí, dopředu a včas o nich informujeme a zveme nejen členy klubu, ale i jejich přátele a známé, zaplatit členské příspěvky na tento rok se odhodlalo pouze několik (!) jednotlivců. Je pak velmi těžké organizovat náročnější akce a zejména pozvat některé – byt´spřátelené – umělce k vystupování pro klub. Vždyť ani oni nežijí ze vzduchu a i umělcův chlebíček může být někdy tvrdý, a my jim takto nemůžeme nabídnout ani symbolický honorář.

Prosíme proto všechny, kdo chodí rádi na naše akce, přihlašte se do klubu – a jste-li přihlášeni, uvítáme váš členský příspěvek alespoň na zbývající polovinu roku ve snížené výši (250 Kč). Přihlášku najdete na našich internetových stránkách www.cesky-dialog.net pod hlavičkou MČK nebo vám ji rádi pošleme poštou. Máme je také s sebou na všech akcích, kde je i možné uhradit členský příspěvek. Platící členové klubu mohou zdarma inzerovat v Českém dialogu (v přiměřeném rozsahu) a při některých akcích mají zvýhodněné vstupy či jiné poplatky. Děkujeme.

Ještě zpět do března

Hovory bez hranic na téma knížky, knihkupci, nakladatelé, spisovatelé, ilustrátoři… A to velmi zvesela, proběhly 25. 3. Jejich hosty byli pan Vratislav Ebr, známý pražský knihkupec, a ilustrátorka Inka Delevová. Vráťa Ebr nyní své dny tráví v největším obchodě s knihami v Praze a v celé ČR, v Neoluxoru na Václavském náměstí, kde připravuje každý den jednu autogramiádu či setkání se spisovateli, nakladateli…. Je to prý velmi hektická, ale milá práce, ale pan Ebr, zkušený a snad všech spisovatelů, nakladatelů, ilustrátorů…atd. znalý člověk to s nimi umí a dokáže tak připravit humorná a milá zastavení nad nově vycházejícími i dávno vyšlými knihami a přilákat tak doslova davy čtenářů. O veselých příhodách ze své dřívější i současné práce nám vyprávěl a Inka Delevová mu statečně sekundovala. I ona měla v záloze několik humorných příběhů týkajících se knížek, vždyť jich ilustrovala snad stovky, od atlasů rostlin a zvířat až po ty anatomické, ale i pohádky, básnické sbírky a beletrii. Jí samotné vyšla nedávno krásná knížka o Praze, která obsahuje nejen nádherné perokresby, ale především dlouhou epickou báseň opěvující naše hlavní město, do níž Inka zakomponovala celé jeho dějiny. Přečetla i úryvek a museli jsme uznat, že zveršovat historii Prahy je docela náročný úkol, který se Ince podařil. Na závěr jsme se dozvěděli, že pan Ebr chystá další ze svých pověstných kalendářů, doprovozených vždy průpovídkami známých lidí od pera na nějaké veselé téma. Letos třeba „co nejraději dělám v posteli“.

Koncert Lady Valešové pro nadaci LORM

7. dubna v Praze koncertovala Lada Valešová, vynikající mladá klavíristka, působící již téměř 10 let v Londýně, kde mj. vyučuje na Guidhall Scholl of Music and Drama. V nádherných prostorách Lichtenštejnského paláce, v sále B. Martinů (dnes v paláci sídlí Akademie můzických umění) hrála Lada Valešová spolu se svými hosty pro nadaci LORM, která pomáhá hluchoslepým občanům. S touto nadací umělkyně spolupracuje již od loňska.

K letošnímu spoluúčinkování pozvala ještě Bohuslava Matouška, předního houslového virtuoza, vítěze mezinár. soutěže Pražské jaro, dále pak Pavlu Šuranskou, slepou mladou umělkyni, která vystudovala zpěv na Deylově konzervatoři a mj. píše také poezii. Posledním hostem byl charismatický mladý rakouský basbarytonista Christian Sist, který si publikum získal svým podáním Schumannových písní. Hosté za klavírního doprovodu Lady Valešové vystoupili v první polovině koncertu, druhá půlka pak již patřila jí samotné. Posluchače nejprve okouzlila Sukovým cyklem Jaro, pak přednesla zajímavá a méně známá Skrjabinova preludia a nakonec naprosto ohromila virtuózním podáním Lisztovy skladby Vallée đ Obermann. Potlesk nebral konce.

Pozvánku na tento dobročinný koncert jsme rozeslali mezi členy MČK a máme radost, že se jej několik lidí naším prostřednictvím skutečně zúčastnilo a zaplacením vstupného také přispělo nadaci LORM. Shodou okolností byla též v Praze právě členka bruselského spolku Beseda paní …….., která také přijala pozvání a byla koncertem nadšena. Dalším z členů MČK byl např. Jakub Zahradník, též klavírista, i když z jiného oboru, který se s Ladou Valešovou seznámil na našem vánočním setkání v Městské knihovně, kde vystupoval, a nyní jí přišel návštěvu oplatit. Tak se opět jednou ukázalo, jak Mezinárodní český klub umožňuje navazovat nová přátelství a kontakty a spojuje Čechy z domova i ze světa.

Karel Hynek Mácha – tajemný básník

V jarní sezoně poslední Hovory bez hranic proběhly 22. 4., tentokrát v režii Martiny Bittnerové, naší občasné externí spolupracovnice, od níž jste v minulém čísle mohli číst zajímavý článek Lori – také na máchovské téma.

Martina Bittnerová má ráda klasickou českou literaturu a se svými podobně založenými přáteli připravila literární komponovaný večer na téma K. H. Mácha (jiný na téma Božena Němcová jsme si v zimě vyslechli v literární kavárně Obratník). V pásmu zazněly úryvky z Máchova díla, také některé dopisy, které ozřejmily jeho komplikované vztahy k Lori, s níž měl dítě a hodlal se s ní oženit.

Dozvěděli jsme se něco o Máchově povaze, silném sklonu k žárlivosti a idealizaci vysněné lásky, z níž byl nakonec zklamán, ale i o tom, jak se těšil na svého synka, kterému by zřejmě byl dobrým otcem, kdyby oběma osud nepřipravil jinou, mnohem kratší pozemskou pouť.

Snad nejzajímavější byl jeden z posledních Máchových dopisů, v nichž líčí osudný litoměřický požár, při jehož hašení sehrál Mácha důležitou úlohu. Zachránil nejméně dvě stavení, na které se obrovský oheň již nerozšířil, ale jeho již zřejmě podlomené zdraví definitivně vypovědělo. Za několik dní na to Mácha, tehdy ne zcela pochopený, ale přesto velký básník umírá – zcela v intencích svého romantického díla, neboť v den plánované svatby se konal jeho pohřeb. Zůstalo však nesmrtelné dílo, které si v tyto krásné májové dny rádi připomínáme.

Byli jsme v Kutné Hoře – přečtěte si příště!

O zdařilém výletu do krásného města, jehož některé památky jsou zapsány v seznamu UNESCO, si počtěte v příštím čísle, kde bude prostor i na fotografie.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012