ZDENĚK BURIAN 1905-1981

4-5 2005 Kultura česky
obálka čísla

Výstava obrazů a ilustrací Zdeňka Buriana je realizována k poctě 100. výročí jeho narození.

Byl výjimečnou osobností, a to ilustracemi dobrodružné literatury, umělcem ve ztvárnění paleontologické obrazové rekonstrukce. Oběma vtiskl specifickou podobu, druhé navíc určil nezaměnitelný kánon. Generace dětí i dospělých, bez ohledu na intelekt či povahu, přijímaly a přijímají jeho dílo za své.

Zdeněk Burian (narozen ve Štramberku u Kopřivnice) vstoupil již v šestnácti mezi ilustrátory a do posledních dnů života neúnavně ilustroval (začal u nakladatelů Vilímka, později u Toužimského a Moravce). Vytvořil na deset tisíc děl k více nežli 460 titulům. Ovlivnil knižní ilustraci 20.století proto, že v jeho tvorbě, leckdy popírané, byla hlavně v 90.letech znovuobjevena imaginace a fantazie. Realistický projev spojený se znalostí prostředí i schopností vcítit se do dějů přírodního jeviště je hlavní složkou Burianova umění (přitom "vycestoval" za život jednou do Itálie a třikrát na Slovensko, jinak se inspiroval četbou a podrobným studiem světa kolem). Dobrodružný žánr vnímal velmi citlivě, vystihl jeho specifické rysy sžitím se s příběhem samotným. Objevil nové podoby ilustrace i v tehdy podceňovaných žánrech - knihách dobrodružných, vědecko-fantastických a populárně vědeckých (v kolekci najdeme Knihu džunglí, ale i Povídky malostranské nebo Babičku).

V roce 1935 vznikly první obrazové rekonstrukce pravěku (ve spolupráci s doc.Karlovy univerzity J.Augustou, později s dalšími vědci). Odborné publikace s autorovými zoopaleontologickými a paleoantropologickými rekonstrukcemi se tak postupně objevily ve více než 20 jazycích. Burian začal být vnímán mezi odborníky i veřejností jako tvůrce přesvědčivých kopií pravěkých živočichů a prehistorických krajin a přeměnil pasivní vnímání obrazové rekonstrukce ve zvídavý a spoluúčastný vztah současníků k pravěku. Jeho schopnost citlivě zachytit tento svět najdeme v 900 originálech - jako jediný na světě ztvárnil pravěk v nejširším měřítku a ve všech jeho proměnách. Vytvořil cykly obrazů s geografickou a etnografickou tématikou, se zoomorfními náměty. Ve volné tvorbě řadu portrétů, zátiší a alegorií. Měl rozsáhlý fotografický archív, jehož část je vystavena.

Fenomén Zdeňka Buriana není pouze v jeho díle. Stejnou měrou je i v síle jeho osobnosti: sama velmi zranitelná, svým vlivem formovala několik generací. Umělec, jemuž byla svoboda ve druhé půli života odpírána, ji dokázal plně prosadit ve svých dílech v nejrůznějších podobách.

Výstava (v Jízdárně Pražského hradu-do 10.7.2005) představuje poprvé dílo umělce v nejširším měřítku - ve 400 originálech (zapůjčených z mnoha institucí a soukromých sbírek). Sto prací nebylo nikdy vystavováno, ani publikováno. Tvorbu doplňuje bohatá fotografická dokumentace, ukázky knih s autorovými ilustracemi a mnohými artefakty, jež dotvářejí jeho osobnost a dobu, v níž žil a tvořil. Expozice potvrzuje, že jméno Zdeňka Buriana v českých výtvarných encyklopediích a slovnících chybí neoprávněně!

K výstavě vychází celobarevná monografie o autorovi s reprodukcemi nejlepších děl a menší katalog. Doprovází ji bohatý kulturní program.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012