Anketa „Česká věda v exilu 1939-1989“

11 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s následující prosbou. Ve dnech 11.-12. listopadu 2003 se v Praze konala vědecká konference

Věda v exilu,

která se zaměřila jednak na úlohu Československé republiky při poskytování exilu zahraničním badatelům v období první a druhé republiky, jednak na odchod československých vědců do ciziny v období nacistického a komunistického režimu. V souvislosti s touto konferencí jsme pořádáme anketu mezi osobnostmi pocházejícími z České republiky, které v letech 1939-1989 odešly do zahraničí a dlouhodobě tam působily či ještě působí v oblasti vědy. S výsledky této ankety bychom rádi seznámili odbornou veřejnost v polovině roku 2004.

Byli bychom rádi, kdybyste nám mohli v rámci této ankety odpovědět na následujících pět otázek:

1.Při hledání motivací pro odchod lidí z někdejšího Československa do exilu či do emigrace bývají zpravidla zdůrazňovány jednak politické, jednak sociálně-ekonomické důvody. Jakou roli při Vašem odchodu sehrál fakt, že jste si pro své životní působení vybral vědeckou činnost?

2.Na vědeckou činnost lze nahlížet v širokém spektru pohledů, od jejího hodnocení jakožto jednoho z mnoha způsobů obživy či získání vhodného sociálního statusu až po její chápání jakožto poslání a nalézání prostoru pro tvůrčí činnost a myšlenkovou svobodu. Změnil se Vaším odchodem do ciziny Váš pohled na to, co věda vlastně je?

3.Vědecká činnost bývá obecně považována za internacionální záležitost, do níž různé státy a národy vstupují zpravidla jen rozdílnou mírou podpory a uplatňováním odlišných vzorců vědní politiky. Ovlivňuje podle Vašeho názoru národnost badatele a kulturní zázemí, ve kterém vyrůstal, podstatnějším způsobem i jeho badatelské metody a výsledky?

4.Jakou roli sehrála věda při Vašem rozhodování o navrácení či nenavrácení do vlasti po listopadu 1989?

5.Které největší rozdíly v postavení vědce dnes podle Vašeho názoru existují mezi Českou republikou a zemí, která se Vám po Vašem odchodu stala novou vlastí?

Budeme rádi, když nám odpovíte na tyto otázky třeba jen několika slovy, uvítáme však samozřejmě, pokud se rozhodnete zaslat nám obšírnější odpověď (maximum je 15 stran). Odpovědi nám laskavě zasílejte buď e-mailem na adresu kostlan@cesnet.cz nebo písemně na adresu: Dr. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Legerova 61, 120 00 Praha 2, Česká republika.

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci!

PhDr. Antonín Kostlán
Výzkumné centrum pro dějiny vědy

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012