Sokolské svátky 2004 - Sokolské svátky 2004 - Sokolské Brno 2004

9 2004 Ostatní česky
obálka čísla

se konalo ve dnech 4.–6. 6. za pořadatelství brněnských žup dr. Jindry Vaníčka a Jana Máchala a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ing. Juráska, primátora Brna dr. Duchoně a starosty ČOS br. Pleskače.

Zatímco pátek 4. 6. vyplnily soutěže pro rodiče a děti a předškoláky na hřišti Sokola Žabovřesky, sobota 5. 6. již zaznamenala řadu her a vystoupení: Soutěž v aerobiku, přehlídka pódiových skladeb, závody v moderní gymnastice, turnaj ve florbalu žáků, turnaj v házené žáků, přebor ČOS ve volejbalu žáků a dorostu, turnaj ve stolním tenisu, sportovní gymnastika žactva a dorostu, lehká atletika mládeže aj.

V neděli 6. 6. se konala za velké účasti obecenstva na hřišti Sokola Brno 1 přehlídka skladeb sokolské všestrannosti, při níž se často zaplnilo celé cvičiště. U žactva zaujaly tanečky předškolních, skladby žáků a žaček, společná dorostenců a mužů, skladby žen Můj domov a Obruče a samozřejmě i Věrné gardy. Nechyběla ani Moravská beseda. Den uzavíral Sokolský večer s tancem ve velkém sále stadionu, diskotéka pro mládež v Juliánově a posezení u táboráku v Žabovřeskách. Závěrečné heslo vyjádřilo zdar XIV. sletu v roce 2006.

II. sokolské telovýchovné slávnosti na Slovensku

se konaly od 30. 6. do 4. 7. ve Skalici s podporou ministerstva školství a zahraničních věcí Slovenské republiky a města Skalice. Součástí pořadu byl i turistický výlet do Zlatnickej doliny, běh zdraví městem, vědecká konference Nové trendy v činnosti Sokola, výstava k 85. výročí založení Sokola ve Skalici (1919), soutěže v pódiových skladbách, v lehké atletice, ve sportovní gymnastice, volejbalu, plážovém volejbalu, stolním tenisu, judu, šachu a v přetahování lanem.

Sletové dny vrcholily 4. 7. průvodem městem a hlavním vystoupením na zimním stadionu. Sletu se zúčastnila početná výprava cvičenců a cvičenek z Čech a Moravy, především Věrná garda a ženy. Na tuto slavnost slovenských Sokolů, která měla značný propagační význam, navazoval mezinárodní sokolský tábor. Skalickým Sokolům přejeme, aby se jim brzy podařilo uvést zničenou budovu sokolovny do původního stavu.

XI. slet sokolské župy Kanadské

Ve dnech 24.–27. 6. 2004 se po dlouhodobé přípravě konal v Torontu XI. slet župy Kanadské s následujícím programem: Ve čtvrtek 24. 6. se konaly závody na nářadí žen, rytmika, odbíjená, mužů, večer pódiových skladeb. Následující den v pátek závody na nářadí mužů a žactva, odbíjená žen, večer mládeže, v sobotu 26. 6. závody v plavání, v lehké atletice, kulturní odpoledne na stadionu a společenský večer s vyhlášením vítězů. Na neděli 27. 6. byl určen hlavní sletový den, večer závěrečná posletová veselice (Masaryktown).

Nejpočetnější účast na sletu tvořili cvičenci a cvičenky z Americké obce sokolské a Slovenského Sokola v USA, největší z Evropy byla sedmdesátičlenná delegace ČOS, přijeli však také Slováci, srbští Sokolové aj. Největší úspěch slavila společná skladba žen, kterou speciálně pro slet složila náčelnice kanadské župy sestra Anna Janoušková na hudbu s motivy Frimlovy Rose Marie a na závěrečný pochod Severozápadní královské jízdní policie. Po sletu se řada zámořských návštěvníků rozjela jako vždy za turistickými cíli v Kanadě a Spojených státech.

7. sjezd České obce sokolské

Na dny 19.–20. 6. 2004 byl svolán do budovy Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze-Veleslavíně 7. sjezd ČOS s účastí téměř 280 vyslanců a delegátů ze sokolských jednot a žup. Zahájen byl v sobotu 19. 6. obvyklý mi formalitami, uvítáním hostů a souhrnným projevem úřadujícího starosty ČOS br. Pleskače. V odpoledním jednání byly podány zprávy o činnostech odboru sokolské všestrannosti, odboru sportů, souhrn výsledků ekonomických a zpráva kontrolní komise, která navrhla odstupujícímu výboru ČOS udělení absolutoria. Ve večerních hodinách bylo zvoleno nové vedení ČOS na následující tříleté období:

novým starostou byl zvolen ing. Jaroslav Bernard

I. místostarostou ing. Jiří Krátký

II. místostarostou dr. Jan Mandát

jednatelkou Jiřina Mičková

členy Předsednictva ČOS byli zvoleni: ing. Lomecký, dr. Mička, ing. Moučková, J. Těšitel, ing. Kramoliš, Mgr. Vinklárek a ing. Juřena.

V neděli 20. 6. byla podána zpráva o volbě nového předsednictva ČOS, následovalo vystoupení nového starosty, náčelníka, náčelnice, předsedy sportů a vzdělavatele. Další referáty se týkaly příprav XIV. všesokolského sletu v roce 2006.

Dle časopisu Sokol a jiných pramenů
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012