Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích

9 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Československý ústav zahraniční se zejména v posledních letech hlásí intenzivně k odkazu svých zakladatelů. Jednou z jeho aktivit je realizace památníků významným osobnostem, které svým morálním postojem byly příkladem v historii našich dějin a to i pro krajany v zahraničí. Proto realizoval památníky. T. G. Masaryka v Mexico City, v Užhorodu, Sankt Petěrburgu a nyní připravuje památník Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košicích. Památník vzniká díky finančním prostředkům získaným od členů a přátel Československého ústavu zahraničního a díky veřejné sbírce. Veřejná sbírka byla povolena Magistrátem hl. m. Prahy čj. MHMP/241/2003. finanční příspěvky je možné zasílat na účet č. 181689344/0300, zřízený k této sbírce u ČSOB, a.s.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012