Totalita (dějiny hrůzovlády KSČ) slovem, písní a obrazem

7-8 2004 Kultura česky
obálka čísla

Napsal, sestavil a upravil:

Petr Jánský

Vydalo:

Nakladatelství Music Cheb,

184 stran. 227 Kč

Odborná spolupráce: Kamil Černý, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Praha

Recenze: Pavel Žáček, Ústav pro soudobé dějiny Praha

Dostala jsem poštou rudou knížku. Na titulní stránce ozdobené pěticípou hvězdou se stkví zprofanovaný symbol práce – srp překřížený s kladivem. Až jsem se té barvy a hvězdy lekla, když na mne vykoukla z papírového obalu. Ne, žádný strach, ještě komunisté nerozesílají propagandistické dárečky (preference jim však stoupají i bez nich!). To jen pan Jánský, autor tolik oblíbených zpěvníků Já písnička, vydal další knihu.

Petr Jánský zaplnil svými zpěvníky po roce 1989 obrovskou díru na trhu. Učinil tak neocenitelnou službu všem učitelům hudební výchovy i amatérským muzikantům a zpěvákům. Všechny díly Písničky se během pár let staly nejpoužívanější literaturou u českých táboráků, doplňují učebnice a notový materiál v základních i hudebních školách a kurzech, protože shrnují nejdůležitější poklady lidové, folkové, trampské, jazzové i populární hudby.

Nyní učinil krok jinam – opět však přesně podle nutkavé současné potřeby. Rudá knížka Totalita je totiž cosi jako průvodce našimi komunistickými časy pro dnešní mládež a všechny, kdo buď nezažili nebo zapomněli, ale i pro ty, kdo si pamatují, ale rádi mají jasně a přehledně vše zaznamenáno. Přináší základní informace o zrodu a fungování totalitního systému u nás, popisuje práci jeho opor (armády, lidových milic, STB, cenzury, odborů).

To vše je (opět reminiscence na zpěvníky) ilustrováno dobovými častuškami, jásavými pionýrskými a budovatelskými songy nebo krásně socialisticko-realistickými plakáty s množstvím vítězných a opět budovatelských hesel. Nechybí ani další autentické materiály, jako přísaha příslušníka lidových milicí, vyhláška krajské komise pro boj proti americkému brouku – mandelince bramborové, část rozsudku nad Miladou Horákovou, informace o Marshallově plánu a jeho odmítnutí československou vládou a také reprodukce děl realistických malířů komunismu či ukázky ze samizdatů.

V publikaci stojí vždy holá a přehledná fakta na jedné stránce (o železné oponě, o systému represí, o táborech PTP, o rozpuštění a zakázání Sokola a Junáka, o měnové reformě …..) proti stránce druhé, která nese některou z dobových „hurá" písní, plakát nebo heslo či jiný dokument. Kontrast krutých čísel a zdrcujících skutečností s jásavými popěvky je dobrý nápad. Chronologické uspořádání, stručnost (ale při zachování komplexnosti) a jasné srovnání tak na čtenáře působí velmi účinně. Knížka by mohla od hodiny být povinnou četbou k výuce dějepisu na základních i středních školách pro pedagogy i žáky. Zároveň ale také může posloužit jako zpěvník pro recesisty, kteří už texty pionýrských i sovětských budovatelských písniček tolikrát v rádiu slýchané a na všech těch stádních povinných shromážděních zpívané zapomněli a občas mají chuť si na nějaké akci si z toho udělat legraci.

Knížku Totalita vřele doporučujeme vaší pozornosti a vynasnažíme se, aby o ní věděli i na důležitých místech (ministerstvo školství apod.) Je dobře, že vznikla a může pomáhat při osvětě u všech těch, kdo dnes „rudé nebezpečí" bohužel podceňují. Je dobře, že vznikla, i když by bylo ještě lépe, kdyby vzniknout nemusela. To vystihuje nejlépe motto na zadní straně obálky.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012