Ocenění práce Československého ústavu zahraničního

7-8 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Československý ústav zahraniční obdržel v červnu dvě významná ocenění své práce.

Prvním oceněním je Čestná listina „Povelja Bjelovarsko-biogorské županije". Toto uznání za několikaletou činnost převzal z rukou župana Damira Bajsa a podžupana Stanka Bečica předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota na slavnostním zasedání za účasti prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiče, velvyslance České republiky v Chorvatsku Petra Buriánka, předsedkyně Svazů Čechů v Chorvatsku, Leonory Janotové, poslankyně chorvatského Parlamentu za národnostní menšiny, starosty obce Končenice, ředitele základní školy Končenice a sdělovacích prostředků.

Druhým významným oceněním je Cena ministra zahraničních věcí České republiky GRATIAS AGIT, kterou obdržel Československý ústav zahraniční 21. června t.r. na doporučení Podvýboru zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších organizací a krajanských sdružení. Cenu přijal z rukou ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobody dlouholetý předseda Československého ústavu zahraničního pan Jaromír Šlápota společně s čestným prezidentem panem Antonínem Šimkem. Toto ocenění bylo uděleno za dlouhodobou soustavnou činnost, propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí a zejména za spolupráci s krajany ve světě.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012