Sokolské jednoty ve státě Texas (USA)

5 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Americká obec sokolská, stěžejní organizace ve Spojených státech, má nyní na 6000 členů, asi 4000 mládeže.

Nejjižnější jednotou je Sokol Corpus Christi na pobřeží Mexického zálivu, nejzápadnější jednotou Sokol San Francisco na břehu Tichého oceánu, nejsevernější jednotou Sokol Minnesota ve stejnojmenném státě u kanadských hranic, nejvýchodnější jednotou Sokol New York na břehu Atlantického oceánu. Hlavními centry sokolského života byly vždy jednoty v New Yorku, Chicagu, Clevelandu, Minnesotě, Texasu a v dalších místech, kde čeští vystěhovalci nalézali kdysi uspokojivé životní podmínky.

Češi odcházeli do země zaslíbené – za moře do Ameriky – od poloviny 19. století, v menší míře i dříve. V Čechách vládla rakousko-uherská byrokracie, nesvoboda, snahy o obrození selhávaly. Hlavně však, zejména na Moravě, velká bída. Početné rodiny se nemohly uživit na kamenitých políčkách na Valašsku, ani na nížinné jižní Moravě. A tak po prvních příznivých zprávách o tom, že se jejich předchůdci dobře usadili, začaly odcházet celé rodiny, často s mnoha dětmi. Za úspory a odprodaný majetek kupovali jízdenky do Brém či Hamburku, palubní lístky v nejnižší lodní třídě a po strastiplné vícetýdenní cestě vystoupili na americkou pevninu v New Yorku, později v Galvestonu, aby mnoho z nich zamířilo do Texasu, začalo obdělávat úrodnou půdu a farmařilo.

Začátky byly těžké, dlouholetá dřina, do níž se zapojovaly i děti. Postupem času se dostavil úspěch, farmy se rozrůstaly, osadníci stavěli školy a kostely, kupovali si moderní mechanizaci. Dnes žije v Texasu již třetí i čtvrtá generace přistěhovalců, z nichž mnozí dosáhli významných státních a jiných funkcí. Pro potěchu vlastní i okolí zakládali hudební kroužky a kapely, další se sdružovali do podpůrných spolků, jiní zakládali sokolské jednoty. Odtud nebylo daleko k realizaci plánů na postavení Sokol Hall. Její prostory umožňovaly i bohatou kulturně-společenskou činnost, např. divadelních kroužků, hudebních koncertů, posvícenských zábav, Polka-Festů a jiných činností.

Tím dospíváme k sedmi sokolským jednotám, které jsou dnes v Texasu sdruženy v Southern District (Jižní župě). Od severu k jihu to jsou Sokol Žižka Dallas, Sokol Forth Wort, Sokol Karel Havlíček Borovský Ennis, Sokol Houston, Sokol Karel Havlíček Yukon, Sokol West a Sokol Corpus Christi. U této jednoty na břehu Mexického zálivu, v moderním městě s 200 000 obyvateli setrváme.

Již v roce 1924 se skupina českých vystěhovalců usadila v tomto krásném přístavním městě s nezvyklým názvem Corpus Christi (Tělo Páně) a snažilo se během času ustavit spolek pro výstavbu Národního domu. Stala se členem SPJST (Slovanské podporující jednoty státu Texas), aby se po šesti letech v roce 1930 transformovala na tělocvičnou jednotu Sokol Corpus Christi. Prvními představiteli a zakladateli byli Jim Kučera, Anton Mikula, Louis Dreesler, Frank Malý, Anna Malý, Alois Sacký a čtyři členové rodiny Elzner – Anton, Frank, Emily, Peter a mnozí další. Neprodleně začli organizovat peněžní sbírku na postavení sokolského domu (Sokol Hall), což se po více letech skutečně podařilo.

I dnes je tato sokolská jednota za starostování bratra Jerryho Sijanského stále aktivní, jako před 75 lety. Nejenže cvičí a vzdělává, pěstuje i bohatou kulturně-společenskou činnost. V posledních letech zve na návštěvu kulturní soubory i jednotlivce z České republiky, navazuje mnohá přátelství a hlavně podporuje věhlas českého kulturního dědictví a historie. Zásluhou bratra Jerryho Elznera, který při příležitosti návštěvy kolébky svého rodu na Slovácku (Uherskohradišťsku), zavítal i do Tyršova domu, byl se souhlasem vládních činitelů měsíc říjen prohlášen v Texasu Českým měsícem, také proto, že 28. říjen je českým národním svátkem.

Sokol Corpus Christi byl před dvěma léty pověřen uspořádáním Národní cvičitelské školy AOS (Sokol National Instruktor School), která se konala 15. – 29. 7. 2002 v sokolovně za účasti 49 frekventantů ze 17 jednot AOS. Sjeli se na dva týdny z celých USA k intenzivnímu cvičitelskému výcviku. Všechny jednoty vybraly uchazeče (-ky) odpovědně, morálka školení prováděná odbornými instruktory byla vysoká, posluchači prokazovali mnoho kreativity jak v písemných pracech, tak i při výcviku. Odměnou posluchačům byl celodenní výlet k subtropickému Mexickému zálivu.

V roce 2002 pořádal Sokol Corpus Christi nejen veřejné cvičení, ale účastnil se i župního sletu ve městě Ennis, jižně od Dallasu. Sokolové velcí i malí přijeli z různých míst Texasu. Představila se Věrná garda (Seniors), následovalo vystoupení mladých (Young Adults), cvičení rodičů s dětmi, vystoupení s akrobatickými prvky aj. Na závěrečné veselici se podílelo i obecenstvo. Odměnou byla radost z dobře vykonané práce.

Dle red. Evy Střížovské
a br. Jerryho Elznera a jiných pramenů
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012