Evropský večer v Národním divadle

5 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Mezi řadou událostí, které se odehrály v Praze ve dnech vstupu České republiky a dalších devíti zemí do Evropské Unie vyniklo setkání, jehož pořadatelem byl Kruh přátel opery Národního divadla. Operní umění přirozeně oslovuje a snadno spojuje významné osobnosti celého světa. Národní divadlo řadu z nich přivedlo do Prahy.

Čestný výbor pozval stovku prominentních zahraničních hostů, kteří přijeli, aby svojí přítomností v prvních hodinách členství republiky v EU demonstrovali podporu rychlé integraci Prahy a celého státu jako nového středoevropského centra Unie.

Pro hosty byl připraven náročný program, počínaje setkáním s premiérem Vladimírem Špidlou na Slavnostním večeru ke vstupu ČR do EU v Národním divadle dne 30. dubna. Následující den uspořádal Kruh přátel opery ND v prostorách Šternberského paláce na Pražském hradě slavnost ,,Na přelomu epoch", na kterou byli pozváni zástupci české ekonomiky a kultury. Za účasti velvyslanců nových členských států Unie a dalších zemí se hosté sešli se svými zahraničními kolegy. Byl to důležitý impuls ke spojení a bližšímu seznámení osobností politiky, hospodářství a financí z České republiky a světa, jejichž propojení a rovnocenná spolupráce je oboustranně tolik žádoucí.

Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012