ČESKÁ FOTOGRAFIE 1840-1950

1 2004 Kultura česky
obálka čísla

Expozici s podtitulem Příběh moderního média připravila Galerie Rudolfinum široké veřejnosti. Jedna z prvních fotografických výstav v Praze (1939) se soustředila pouze na technické otázky fotografie. Později byla fotografie prezentována již jako samostatný umělecký obor a v posledních dvaceti letech minulého století se projevil rostoucím zájmem o ni v publikační činnosti, vzniku galerijních a muzejních sbírek fotokolekcí a otevřením jejího studia na více vysokých školách. Dnes jsou umělecké výstavy fotografie na denním pořádku.

Rozvoj informačních technologií přináší potřebu vidět fotografii z jiného pohledu. Neboť za posledních patnáct let se média stala dominantní složkou – „fotografií začíná rozmach technických obrazů, jež jsou základní složkou masových médií" (V. Flusser) od kultu osobností, přes denní události až například k pornografii.

Na rozsáhlé expozici se podílely mnohé ústavy a archívy, galerie a muzea, památníky a knihovny, a to z našich zemí i ze zahraničí. Stejně jako soukromé osoby, ať fotografové nebo rodiny fotografovaných osobností. A tak na zapůjčených, leckdy dosti vzácných exemplářích (celkem 288) si můžeme udělat celkový obraz o vlivu tohoto žánru. Pojistná hodnota jen české části výstavy je několik desítek miliónů Kč.

V jedenadvaceti celcích – příbězích, kupříkladu Zrcadlo s pamětí: fotografická podobizna (foto Jana Langhanse aj.), Tajemství objektu, Lekce abstrakce (Jaroslav Rössler aj), Křečovitá krása fotografie (Jindřich Štýrský aj.) a dalších je připomenutí rozmanitého užití fotografie jako média, a to s přihlédnutím k jejich aktuálnímu významu. Příběhy v sobě spojují mnoho význačných oborů, tradic a tendencí, které tvoří rozmanitou síť vzájemných vztahů a souvislostí, utvářejících náš každodenní život současný. Upozorňují, že fotografie zasáhla nejen do umění, že se stala plnohodnotnou součástí vědy a techniky, zábavy, politiky, obchodu a soukromého života.

Bohatý doprovodný program zahrnuje Filmové pátky (Cestopisy – Válečné dokumenty a propagandu – Avantgardu a abstrakci – Fotografii – Techniku, průmysl, vědecký film – Etnografický film), Dny pro školy (komentované prohlídky), Úterky v Galerii Rudolfinum (komentované prohlídky výstavou), Úterky na vycházkách a výletech (Fotografické galerie, sbírky a muzea), Hudební středy. Zdá se, že program bude přinejmenším stejně úspěšný, jako při výstavě předchozí (2700 návštěvníků).

Výstava v Galerii Rudolfinum (otevřena do 28. 3. 2004) dává možnost využít kromě plného a polovičního vstupného (100,- Kč a 50,- Kč) i mimořádné vstupné (180,- Kč), pro opakovaný vstup na výstavu (nejvíce 3x!), neboť expozice je pro diváka značně náročná obsahem a rozsahem.

K výstavě vychází publikace Fotografie: Příběhy moderního média v Čechách a na Moravě, 1840 – 1850 (nakladatelství Kant).

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012