Sbohem přátelé

1 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Narodil se r. 1919 ve Slavičíně. Vyučil se obuvníkem a v r. 1943 založil v otcově podniku po Baťově vzoru učňovskou školu. Po II. světové válce byl zvolen předsedou Svazu československého obuvnického průmyslu. Tomáš Baťa mu nabídl místo v Baťově organizaci, které přijal a v r. 1946 odcestoval do Indie. Do vlasti se vrátil až po 44 letech.

Pracoval v Indii a Pákistánu, později působil v Africe – v Tunisu, Alžíru, Maroku, Francouzské západní Africe, Belgickém Kongu, Jižní Africe, Jižní Rhodesii a Keni, kde pomáhal organizovat výrobu. Po r. 1980 vedl v Německu továrnu na syntetickou obuv. Po její likvidaci začal pracovat jako nezávislý poradce pro obuvnický průmysl na různých projektech obuvnického a kožedělného sektoru ve světě, zejména v rozvojových zemích, mj. jako představitel UNIDO a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Po celý život se hrdě hlásil k češství. Po r. 1992 se zapojil do podpory transformace v rodné zemi. Pomáhal především mladým lidem, kteří se připravovali na obuvnické povolání. Při každém setkání s krajany, ze jména na mezinárodních kongresech a konferencích, zprostředkovával výměnu informací a opatřoval odbornou literaturu. Na Technologické fakultě ve Zlíně přednášel o změnách ve světovém obuvnickém průmyslu. Z vlastních finančních prostředků podporoval stáže a studijní pobyty.

V r. 1992 inicioval na základech bývalé Baťovy školy práce založení Mezinárodní školy moderního obuvnictví ve Zlíně, která do dnešního dne vychovala více než 160 studentů z celého světa. Organizoval soutěže pro studenty obuvnictví a literární soutěže. Podporoval ekologické spolky v oblasti Bílých Karpat.

V r. 1996 založil Nadaci Jana Pivečky, která spolupracuje se školami a motivuje žáky a studenty k aktivitám, jež pomáhají talentům k získání zkušeností v zahraničí. V r. 2002 byl projekt této nadace, Pivečkův lesopark, vybrán organizací Stockholm Partnerships ve Švédsku jako jeden z 50 světových projektů udržitelnosti životního prostředí.

Dle materiálů MZV

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012