Československý zahraniční ústav v exilu

1 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Na první pohled by se zdálo, že se jedná o stejnou instituci, ovšem Československý zahraniční ústav v exilu byl institucí na ČSÚZ nezávislou a vznikl v roce 1949 v Paříži. Volba názvu byla zřejmě náhodná ale právě proto, že se jedná o organizaci se skoro stejným názvem, je příhodné její odlišnou činnost vysvětlit.

Československý zahraniční ústav v exilu založili představitelé československé politické emigrace, zejména členové Československé strany národně socialistické. Jejich mottem bylo: „Bojovat za osvobození země a aby toto osvobození bylo naplněno obsahem humanitních ideálů. Činnost odbojová a studijní jsou základními úkoly Ústavu a přípravou obrody československého života ve všech jeho podobách." Jako konečný cíl uvádí: „…uskutečnit co největší duchovní rozvoj československého lidu a k němu přispívající rozvoj hospodářský. Posilovat politickou demokracii, hledat rovnost…"

Až do 60. let by komunikačním prostředkem ústav časopis TRIBUNA, ústav vydal dvě knihy o teorii komunismu a o režimu v Československu. Kromě kontaktu s domácím odbojem propagovali členové československou věc mezi zahraničními přáteli v exilu ve vládních i soukromých kruzích. Vedoucími osobnostmi tohoto ústavu byli prof. dr. Ivan Gadourek, prof. Mojmír Povolný a další. Od listopadu 1989 jsou fondy pracovní skupiny převedeny na Mezinárodní politologický ústav právnické fakulty v Brně.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012