Československý ústav zahraniční - Oslava 75. výročí založení

1 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 10. prosince 2003 v 17 hodin se uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti 75. výročí založení Československého ústavu zahraničního. Kromě členů a přátel ČSÚZ přijali pozvání i ti, kteří přispěli na památníky T. G. Masaryka v Mexico-City, Užhorodu a Petrohradu. V Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí se sešlo mnoho významných hostů: velvyslanci, zástupci diplomatického sboru v České republice, ministerstev ČR a krajané.

Oslava 75. výročí založení Československého ústavu zahraničního

Oslava byla zahájena přivítáním přítomných a po úvodním slově předsedy pana Jaromíra Šlápoty pronesl projev kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, který přítomné pozdravil a pochvalně hovořil o náplni činnosti Československého ústavu zahraničního.

Reprezentační prostory arcibiskupského paláce byly pronajaty za symbolickou cenu. I díky tomuto krásnému prostředí bylo setkání důstojným završením 75 let existence Československého ústavu zahraničního. Bylo při něm vzpomenuto těch, kteří Československý ústav zahraniční založili a zároveň bylo poděkováno všem, kteří v minulosti a současnosti aktivně podporovali a podporují činnost ČSÚZ pro naše krajany a přátele v zahraničí.

Vedoucí představitelé ČSUZ vítají své přátele z Ministerstva zahraničních věcí a z Česko-ruské banky

Československý ústav zahraniční

Karmelitská 25, 118 31 Praha 1

Email: krajane@csuzkrajane.cz

WEB: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012