Medaile pro Věru Bořkovcovou

1 2004 Aktuality česky
obálka čísla

Ministr kultury Pavel Dostál předal v Praze medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) bohemistce Věře Bořkovcové. Ocenil tak její zásluhy za systematickou prezentaci a poznání českých literárních děl v zahraničí.

Věru Bořkovcovou, která žije ve Washingtonu, navrhla na udělení medaile dopisem ministrovi kultury Společnost pro vědu a umění působící jako občanské sdružení při Radě vědeckých společností v Akademii věd ČR. Návrh doporučil i český velvyslanec ve Spojených státech amerických Martin Palouš. Podle něj profesorka Bořkovcová patří mezi čelné představitele česko-americké komunity v oblasti Washingtonu a významně se podílí na organizování kulturních a společenských akcí pro Čecho-američany.

Věra Bořkovcová (narozena roku 1926) vyučovala přes čtyři desítky let na amerických univerzitách slavistiku a bohemistiku. Vychovala řadu studentů, kteří se dnes věnují překladům a výzkumu české literatury a dosáhli významných vědeckých úspěchů.

Je překladatelkou dramat Václava Havla a Josefa Topola, próz Arnošta Lustiga a veršů Jaroslava Seiferta a Karla Tomana. Vloni sestavila Antologii českých a slovenských exilových básníků, kteří žijí v USA a Kanadě, a podílela se na této unikátní publikaci i překladatelsky. V současné době chystá publikaci o českém dramatu a divadle v USA.

Medaile Artis Bohemiae Amicis uděluje ministr kultury od roku 2000. Oceňuje jimi šíření dobrého jména české kultury nejen v tvůrčí a interpretační oblasti, ale i v její propagaci a prezentaci v zahraničí. Za tu dobu vyznamenal na pět desítek osobností, spolků a organizací.

Jiří Borovička, ČTK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012