Bohatí jsme tím, co dáváme

11 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Chtít po někom v této zemi, aby si představil životní podmínky tříčlenné rodiny - kupříkladu ovdovělé matky se dvěma dorůstajícími dětmi, která hospodaří s ;příjmem šesti set korun měsíčně, je očividný nesmysl. Ten nesmysl se ale mění ve všední realitu nepříliš daleko odtud na východ, z Prahy jen nějakých 800 kilometrů. Na území, které ti starší mezi námi pamatují jako součást státu, v němž se narodili - na Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské Ukrajině. V kraji bohatém jedině přírodními krásami, naopak chudém na zdroje obživy pro půldruhého milionu svých obyvatel. Materiální nouze rodin tady bohužel postihuje i tu nejmladší generaci a její vyhlídky na lepší uplatnění v dospělém věku.

Šanci aspoň pro některé chlapce a dívky (zatím jich jsou necelé čtyři stovky) představuje projekt, který na jaře loňského roku uvedla v život Diecézní charita ostravsko-opavská s vydatnou pomocí slovenského kněze Petra Krenického, jenž na Podkarpatské Rusi působí už deset let. Jde o adopci na dálku, spočívající ve finanční podpoře dětí, které dobrovolní pracovníci dobře obeznámení s místními podmínkami pečlivě vybírají z ekonomicky nejslabších rodin i dětských domovů. Zatím pouze v jediném ze třinácti správních celků - Tjačivském rajonu. Je to právě ten kousek světa, který nám v třicátých letech minulého století poutavě přiblížil svým literárním dílem Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí, Hory a staletí, Ivan Olbracht.

Adoptivním rodičem některého z tamních dětí se může v České republice stát každý, kdo je ochoten přispět na jedno z dětí pěti stokorunami měsíčně, anebo šesti tisíci ročně. Z médií i různých dobročinných akcí se občas dozvídáme, že podobným způsobem lze pomáhat také ještě chudším a hladovějícím dětem v Africe či Asii. To jistě. Jenomže ta Podkarpatská Rus - říkám si jako jeden ze zmíněných adoptivních rodičů tamních dětí - je nám přece jen blíž geograficky i historicky. A věřím, že je blíž i našim srdcím.

Informace o projektu dálkové adopce podkarpatoruských dětí:

Charita sv. Alexandra, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice,

tel. 596 617 778,

http://www.dchoo.caritas.cz

Jaromír Novotný, Střimelická 2502, 141 00 Praha 4, tel. 272 761 780

-jnt-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012