Ve Vídni zpřístupněn archív českého spolku

11 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Zástupce Ministerstva zahraničních věcí PhDr. JUDr. Ivan Dubovický se ve Vídni koncem roku 2002 zúčastnil slavnostního ukončení projektu MZV ČR a Státního ústředního archívu (SÚA) v Praze, jehož cílem byla záchrana a inventarizace archívu Školského spolku Komenský.

SÚA se záchranou a zpřístupňováním českých archívů v zahraničí a poskytováním metodické pomoci krajanským organizacím zabývá již léta. V současné době spolupracuje zejména s krajany ve Švýcarsku, Chorvatsku, Francii, Švédsku, USA a Kanadě. Školský spolek Komenský, založený před 130 roky -- mj. za účasti hraběte Harracha -- "ke zřizování a udržování českých škol ve Vídni", je v Rakousku prvním spolkem, který tuto profesionální pomoc ze strany České republiky obdržel.

Péčí velvyslanectví ČR ve Vídni byly archiválie převezeny do SÚA, kde byly chemicky ošetřeny plynem etoxenem hubícím plísně. Pak byla dokumentace roztříděna podle archivních pravidel a v kartonech z nekyselé lepenky vrácena zpět do české školy Komenského, v níž má Školský spolek své sídlo.

Mezi písemnostmi jsou takové, které svědčí o dlouholetých snahách Čechů v Rakousku o vlastní školství již od konce 19. století, jako interpelace poslanců na říšské radě, dolnorakouském zemském sněmu apod., stížnosti na porušování jazykové rovnoprávnosti, ohrazování a rozsáhlé protesty proti některým zákonům, např. z roku 1913, jenž měl zavést němčinu jako jediný vyučovací jazyk. Korespondence obsahuje dopisy významných osobností, mezi nimi Aloise Jiráska a Alfonse Muchy. Uloženy jsou školní kroniky, záznamy školského inspektorátu, třídní knihy.

Předmětem projektu nebyla rozsáhlá archivní knihovna Komenského, která se stále ještě nachází v neblahém stavu a je proto nyní uzavřena veřejnosti.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012