Škola J. A. Komenského -- Brána jazyků otevřená

11 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Škola hrou, Brána jazyků otevřená, Orbis pictus všichni známe alespoň názvy stěžejních spisů velikána našeho humanismu a zakladatele moderní pedagogiky. A znají je a hlavně jejich obsah i uskutečňují i v české škole J.A. Komenského ve Vídni. Měla jsem možnost navštívit ji spolu s dalšími účastníky vídeňské předehry Týdne zahraničních Čechů a měla jsem příležitost prohlédnout si její budovu. Od přízemí až takřka po střechu včetně upravené školní zahrady, kde se děti mohou provětrat o přestávkách, a přilehlého krásně zrekonstruovaného sálu, který lze využít mnoha způsoby pro nejrozmanitější školní i mimoškolní činnost,i nádherné moderní tělocvičny.

Budova dýchá atmosférou 20. - 30. let 20. století, solidností práce našich předků, kteří přispěli řemeslným umem. Zároveň tu ale doslova cítíte vzrušené napětí, provázející vzdělávání v současné době, a velkou chuť všech zúčastněných dát dětem vše, co potřebují, aby obstály v dnešním tak náročném světě.

Provázel nás osobně pan ředitel Ing. Karel Hanzl, který je zároveň i starostou spolku Komenský. Tento spolek školu provozuje - a to s velkým úspěchem. Ing. Hanzl i další pracovnice školy nám ochotně vysvětlovali, jak zde probíhá výuka, jaké možnosti děti mají a hlavně jaké děti školu navštěvují.

Nejdůležitější skutečností je, že sem děti chodí už od mateřské školky, z níž se svými spolužáky plynule přecházejí do školy obecné a sekundární - a pozor! pak i na gymnázium. A všude je dvojjazyčná výuka a výchova v češtině a němčině (či lépe trojjazyčná, protože řada školáků či jejich rodičů pochází ze Slovenska). Vyučování probíhá na základě rakouských osnov, dvojjazyčná výuka probíhá od první třídy, slovenština je alternativním jazykem k češtině, angličtina se vyučuje také od prvního ročníku a němčina jako samostatný předmět od třídy druhé. Děti však mají možnost se zde naučit i rusky, ve vyšších ročnících pak francouzsky či španělsky. Partnery školy jsou i rakouské gymnázium v Praze a základní škola v Krouně v ČR, spolupracují zde se Sokolem Vídeň a s dalšími krajanskými institucemi.

Největším úspěchem školy je, že po dlouhé době začaly narůstat počty nově přihlášených žáků, každý ročník je silnější a silnější. Z minimálního počtu 120 školáků (asi před 10 lety) je dnes 350. To je jistě odrazem jednak lepších podmínek, které škola po své rekonstrukci nabízí, dobrou prací spolku a vedení školy a také změnou společenské situace, kdy do Vídně je vysíláno z ČR stále více Čechů i s rodinami na různé pracovní i studijní pobyty. Zkrátka styky ČR a okolních států se "normalizují" v tom správném slova smyslu. Dobrou vizitkou školy je také skutečnost, že do ní chodí děti i těch českých rodičů nebo i prarodičů, kteří školu sami navštěvovali v minulých letech.

A třešnička na pověstném dortu? Tou je letošní maturitní ročník, který po dlouhých letech bude moci opět maturovat i z češtiny -- což je opravdu zadostiučiněním pro všechny, kdo se na rozvoji možností školy podílejí.

Kontakt: ŠKOLSKÝ SPOLEK koMENSKÝ, 1030 Wien, Sebastian Platz 3,

+43 (1) 713 31 88-20,

e-mail office@komensky.at

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012