ČSÚZ - Jak se rodí památník

11 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Myšlenka vybudovat v Sant Peterburgu důstojný památník prvnímu prezidentovi Československé republiky se zrodila v roce 1999 ve Společnosti bratří Čapků v ;St. Peterburku, iniciátory byli pan Igor Ivanov a paní Irina Poročkinová. Původně chtěli pamětní desku ke 150. výročí narození prezidenta (7. března 1850) realizovat na ulici, ve které T.G. Masaryk během svého pobytu přebýval -- Bolšája Morskaja č. 13. Nakonec se ale projekt z mnoha důvodů neuskutečnil.

Rozhodujícím okamžikem bylo setkání Společnosti bratří Čapků s Čsl. ústavem zahraničím v roce 2002 v Praze. Předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota v doprovodu akademického sochaře Josefa Vajce (autora památníku) odjel v listopadu do Peterburgu a již 12. listopadu 2002 byl podepsán Protokol o zřízení památníku T.G. Masaryka pro Filologickou fakultu Státní Univerzity v Sant Peterburgu. T.G. Masaryk tu přednášel a byl jmenován čestným profesorem. Kromě toho Peterburgská univerzita je první veřejnou vysokou školou v Rusku, byla založena Petrem I. V roce 1727 patřila pod ruskou Akademii věd a Univerzitu řídil např. Michail Lomonosov, působil zde např. D. Mendělejev a mnoho dalších významných osobností ruské vědy a kultury.

Československý ústav zahraniční vypsal veřejnou sbírku. Kromě jednotlivců, měst a organizací, bez kterých by se tento památník realizoval jen těžce, přispěli velkou měrou členové Československého ústavu zahraničního, Nadace Preciosa (prof. Věnek Šilhán), Nadace Odkazu T.G. Masaryka (Doc. PhDr. Jaromír Hořec, CSc.) a společnost Alta, a.s Brno.

V říjnu 2003 byl památník poslán letecky do Peterburgu díky Ministerstvu zahraničních věcí, které se celé dopravy ujalo tak, aby instalace byla provedena včas a slavnostní odhalení proběhlo v termínu oslav vzniku Československé republiky. Velký dík patří Generálnímu konzulátu České republiky v Sant Peterburku, který s Čsl. ústavem zahraničním po celou dobu na projektu spolupracoval. Památník T. G. Masaryka město Sant Peterbug zařadilo mezi oficiální dary k 300. výročí založení.

Bohužel se toho již pan Igor Ivanov nedožil, zemřel v červenci 2003.

31. října slavnostně odhalila památník T.G. Masaryka paní Lívia Klausová v přítomnosti rektorky Státní univerzity paní Ljudmily Verbické (paní Ludmila Putinová se bohužel na poslední chvíli omluvila v souvislosti se svými povinnostmi v Moskvě), děkana Filologické fakulty pana Sergeje Igoreviče Bogdanova, vicegubernátora a předsedy Výboru pro vnější vztahy St. Peterburgu pana Alexandra Vladimiroviče Prochorenka, generálního konzula ČR v St. Peterburgu pana Antonína Murgaše, konzulky paní Marty Tůmové, členů Společnosti bratří Čapků s paní Irinou Poročkinovou a zároveň delegace Československého ústavu zahraničního vedené jeho předsedou panem Jaromírem Šlápotou. V delegaci byla členka správního výboru paní Libuše Benešová, člen představenstva pan Vladimír Kubiš a pan Milan Trojan.

vebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012